Loši krediti ​​u regionu na najnižem nivou u posljednjih nekoliko godina

Banke

Početni strahovi od brzog pogoršanja kvalitete imovine zbog pandemije Covid-19 još se nisu ostvarili, a količine nenaplativih zajmova (NPL) sada su se vratile na opadajući trend prije pandemije, prema najnovijem objavljenom NPL Monitoru.

Polugodišnji izvještaj o praćenju nenaplativih kredita pripremio je EBRD u okviru Bečke inicijative.

Monitor NPL-a za prvu polovinu 2022. nalazi pad obima NPL-a toom 2021. Od 31. decembra 2021. obim NPL-a u regionu za 0,5 postotnih bodova u odnosu na kraj 2020. dosegavši ​​2,8 posto, najniži inivo od kada je prvi NPL Monitor objavljen 2016.


Iako se neposredan utjecaj Covid-19 na stabilnost finansijskog sektora i kvalitet bankovne aktive u regionu CESEE za sada čini umjerenim i upravljivim, pritisci na kvalitetu imovine rastu. Monitor upozorava da još uvijek postoji zabrinutost, “neki od učinaka pandemije na nenaplative kredite mogli bi, barem djelomično, biti odgođeni i još uvijek bi se mogli materijalizirati kako se prednosti mjera potpore smanjuju”.

Jedan od glavnih izazova za banke biće “razumijevanje stvarnih učinaka na kreditni rizik povezan s učincima drugog ili trećeg kruga ruskog rata protiv Ukrajine. To uključuje različite makroekonomske implikacije kao što su inflacija, rastuće cijene energije i očekivani poremećaji u opskrbnim lancima”, navodi se u izvještaju, piše Indikator.ba.

Mark Bowman, potpredsjednik EBRD-a za politiku i partnerstva, rekao je: – Nalazi najnovijeg NPL Monitora pokazuju da su finansijski sektori regiona CESEE ostali otporni na pandemiju Covid-19, ali je jasno da predstoji još izazova. Izvještaj šalje jasnu poruku da regulatori i banke moraju odmah djelovati i preduzeti potrebne preventivne mjere kako bi spriječili novo nakupljanje problematičnih kredita.

Ostali nalazi izvještaja uključuju:

Na regionalnom nivou, obim problematičnih kredita pao je 6,8 posto u 12 mjeseci od Q4 2020. do Q4 2021.

Slično trendu u količini problematičnih kredita, obimi problematičnih kredita nastavili su da smanjuju ​​2021. u većini zemalja CESEE-a dostigavši 2,8 posto do 31. decembra 2021., što je najniži nivo u posljednjih nekoliko godina.

Ukupno gledajući u regiji CESEE, prosječni obim pokrića problematičnih kredita takođe je ostao relativno visok u razdoblju od 12 mjeseci, na 64,6 posto na dan 31. decembra 2021., nepromijenjen u odnosu na 31. decembar 2020.
Prema Evropskom bankovnom tijelu, udio zajmova druge faze u zajmovima i dalje je na višem nivou od 11,2 posto, u poređenju s brojkama prije pandemije. Zemlje Bečke inicijative u kojima se udio zajmova druge faze najviše povećao od 31.marta 2020. – početka pandemije Covid-19 – do 31. decembra 2021. bile su Bugarska, Hrvatska i Mađarska.