Njemačka se priprema za masovno postavljanje vjetroturbina

Energija

Vlada Njemačke pripremila je set zakona koji treba značajno da ubrza ekspanziju vjetroturbina na kopnu.

„Energija vjetra je najvažnija za zaštitu klime i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva“, rekao je njemački ministar privrede Robert Habek.

Istovremeno, Habek je istakao da ne ignoriše činjenicu da će veliki razvoj energije vjetra izazvati otpor kod mnogih ljudi i u nekim regionima.

„Političari moraju da odgovore na strahove i brige, ali ne smije biti političke blokade. Sada su regioni koji imaju obnovljive izvore energije u prednosti, jer su atraktivniji“, dodao je Habek.

Plan vlade je da odredi lokacije za proizvodnju energije iz vjetra. Do 2026. godine 1,4 odsto, a do 2032. dva odsto površine Njemačke treba da bude na raspolaganju za vjetrogeneratore.

Međutim, ovi planovi su za sada daleko od ostvarenja u većini njemačkih pokrajina. U pojedinima su ciljevi drugačiji zbog različitih uslova za razvoj energije iz vjetra.

Istovremeno, sukob između ciljeva razvoja energije iz vjetra i zaštite životinjskih vrsta treba da se riješi izmjenom zakona o zaštiti prirode.