Uvezeno više od 218 miliona standardnih kubnih metara gasa

BiH je prošle godine uvezla 218.015.000 standardnih kubnih metara prirodnog gasa, od čega je njegova potrošnja u energetskom sektoru iznosila 55.461.000 standardnih kubnih metara.

U finalnoj potrošnji prirodnog gasa, koja je prošle godine iznosila 161.968.000 standardnih kubnih metara, industrija učestvuje sa 55 odsto, domaćinstva sa 25,2 odsto, a ostali potrošači sa 19,8 odsto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Kada je riječ o prošlogodišnjoj proizvodnji uglja u BiH, ona je iznosila 12.172.292 tona, od čega je proizvedeno 6.173.652 tona mrkog uglja, te 5.998.640 tona lignita. U potrošnji u energetskom sektoru mrki ugalj učestvuje sa 47 odsto, lignit sa 42,7 odsto, a kameni ugalj sa 10,3 odsto. U finalnoj potrošnji koja u 2015. godini iznosi 936.582 tone uglja, mrki ugalj učestvuje sa 55,2 odsto, lignit 41,8 odsto, a kameni ugalj sa tri odsto. U finalnoj potrošnji uglja domaćinstava su zastupljena sa 22,6 odsto, ostali potrošači sa 45,8 odsto. Prošle godine proizvodnja koksa u BiH iznosila je 911.497 tona, od čega je izvezeno 286.312 tona. U energetskom sektoru potrošeno je 410.200 tona koksa, a ostatak od 36.910 tona u industrijskom sektoru.