Od oktobra niže cijene rominga u regionu

Region

Direktor “Telekoma Srbije” Vladimir Lučić izjavio je u Tirani da će već od oktobra naredne godine korisnici osjetiti prve benefite od danas potpisane roming deklaracije između dijela operatora iz EU i onih sa Zapadnog Balkana.

Lučić je danas na samitu EU–Zapadni Balkan u Tirani u ime “Telekoma Srbije” potpisao deklaraciju koja će predstavljati jaku osnovu za dalji rad operatora iz EU i iz zemala regiona na definisanju klizne skale za snižavanje cijena internet saobraćaja koja u maju treba da bude u utvrđena.

U “Telekomu Srbija” navode da bi se sa primjenom nižih cijena započelo od oktobra 2023. godine, prenose mediji u Srbiji.

Rad na Roming deklaraciji koordinisao je “Dojče telekom”, koji je tokom 2022. godine na brojnim sastancima okupio više operatora iz EU i zapadnog Balkana, koji su zajednički sa predstavnicima Savjeta za regionalnu saradnju i Evropske komisije radili na usaglašavanju teksta Deklaracije.

U Deklaraciji je jasno definisano da ona ima punu podršku institucija EU i da čini jedan od bitnih dijelova cjelokupne političke, ekonomske i socijalne integracije zemalja zapadnog Balkana i EU.

U okviru Berlinskog procesa, lideri Zapadnog Balkana dogovorili su ranije međusobno ukidanje naknada za roming, a Sporazum o regionalnom romingu stupio je na snagu u julu 2021. godine.