Brzorastuće kompanije u BiH ostvarile preko 11 milijardi maraka prihoda

Finansije

Brzorastuće kompanije u Bosni i Hercegovini su u 2021. godini ostvarile ukupno 11,045 KM milijardi prihoda, što je 13,7 odsto od ukupnog prihoda svih kompanija koje su predale završne račune.

Izvezle su 2,608 milijardi KM roba i usluga ili 19 odsto. Nije zanemariva ni ukupna dobit koja je iznosila 1,183 milijardi KM, a u prošloj godini ove kompanije zapošljavale su 64.551 radnika.

I dalje, najveći broj brzorastućih biznisa dolazi iz kategorije malih preduzeća, čak 54 odsto, odnosno 95 odsto brzorastućih spada u kategoriju mikro, malih i srednjih kompanija koje su u stanju brzo se prilagođavati dinamičnim tržišnim (ne)prilikama.

Šestu godinu zaredom Poslovne novine u saradnji sa bonitetnom kućom LRC BIS realizuju projekat „Brzorastuće kompanije u BiH“.

Ovaj projekat za 2022. godinu radi se na osnovu posljednjih dostupnih završnih računa firmi za 2021. godinu i značajan je u toj mjeri što pokazuje koje bosanskohercegovačke firme su od 2019. do kraja 2021. imale značajan procenat rasta CAGR (The compound annual growth rate – Složena godišnja stopa rasta).

Kako bi se stekao pravi uvid u poslovanje firmi u periodu 2019-2021. nije zgoreg napomenuti da je bonitetna agencija LRC BIS, za potrebe ovog projekta, obradila 35.720 predatih završnih računa nadležnim agencijama u Bosni i Hercegovini (FIA, APIF i Agenciji za finansije Brčko Distrikta).

 Od ukupnog broja firmi koje su predale završne račune njih 2.255 steklo je uslove da dobiju titulu brzorastućih, što je samo 6,3 posto od ukupnog broja.

Ovo je u poređenju sa evropskim statistikama skoro duplo slabiji rezultat s obzirom na to da je, recimo, na nivou Evropske unije broj brzorastućih najčešće po 11 ili 12 posto od ukupnog broja kompanija.

Top 100 kompanija po CAGR

Na čelu liste Top 100 brzorastućih firmi s polaznom 2019. godinom je sarajevska podružnica azerbejdžanske kompanije AZVIRT koja bilježi rast po CAGR-u od 250 posto.

Prihodi ove građevinske kompanije koja je u žižu javnosti dospjela po uspješno realizovanoj gradnji pojedinih dionica autoceste A1 na koridoru 5c u BiH kontinuirano rastu od 2019. godine.

Tako je, na primjer, ta podružnica imala u 2019. prihod od 4,4 miliona KM, sljedeće godine 35,8 miliona KM, a već naredne 54,4 miliona KM.

 Dakle, ova kompanija je u prvoj godini svog rasta imala porast prihoda za 31,4 miliona KM, a u narednoj (2021.godini) za 18,5 miliona KM.

Jedan od poslova koji je AZVIRT-u omogućio brzi rast je izgradnja dionice autoputa Vranduk-Ponirak koji je realizovala zajedno sa širokobriješkim Heringom.

Ugovor za izgradnju ove dionice od 5,2 kilometra je „težak“ 153 miliona KM, a potpisan je u proljeće 2019. godine.

Kompanija AZVIRT je 2021. godinu zaključila s dobiti od 6,2 miliona KM, a zbog svojih odličnih poslovnih rezultata i sa bonitetnom ocjenom četiri.

Osim AZVIRT-a na ljestvici Top 100 brzorastućih firmi se nalaze i neke koje se bave potpuno drugim vidovima biznisa, poput, recimo kompanije RAIN International, odnosno sarajevska podružnica ove velike kompanije koja se bavi trgovinom na malo izvan prodavnica, tržnica i štandova.

Odličan rezultat

Kako god, RAIN International, odnosno podružnica ove kompanije sa sjedištem na Ilidži pored Sarajeva je imala rast po CAGR-u od 248 posto, a u polaznoj 2019. godini i prihod od nešto malo više od milion KM, koji je potom u naredne dvije rastao da bi u 2020. iznosio sedam, a u 2021. čak 12,5 miliona KM.

Drugim riječima, u prvoj godini nakon 2019. prihod ove kompanije je porastao za šest miliona KM, a u narednoj za 5,4 miliona KM. RAIN International ima bonitetnu ocjenu 4, a prošlu godinu je zaključio s dobiti od 1,6 miliona KM.

Tu je i banjalučki IMC koji se bavi trgovinom na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje.

 Dakle, ovaj biznis je kompaniji IMC d.o.o. Banjaluka omogućio rast po CAGR-u od 210 posto. U 2019. godini koja je osnova izračuna brzog rasta su imali prihod od oko 938.000 KM, da bi već u narednoj prihod narastao na 3,4 miliona KM, a u 2021. na oko devet miliona KM.

To govori da su im u prvoj godini prihodi narasli za 2,4, a već u narednoj (2021. godini) za 5,5 miliona KM. IMC je tu godinu zaključio s dobiti od 553,580 KM.