BH Telecom će graditi 30 solarnih elektrana

Energija

BH Telecom objavio je poziv ponuđačima za izgradnju fotonaponskih sistema na 30 lokacija baznih stanica radio pristupne mreže BH Telecoma na Područiju FBiH.

Riječ je o tipskim rješenjima.

Prvi LOT se odnosi na nabavku usluga, robe i radova na izgradnji fotonaponskog sistema na deset lokacija, a drugi na dvadeset lokacija.

Inicijalne ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 13.03.2023.godine do 14:00 sati.