DEJAN PAVLOVIĆ: Sistem tri elektrane na Bistrici

Interview

Početak gradnje HE “Bistrica“, koja je projektovana uz magistralni put Foča – Sarajevo, otvorio je novo poglavlje izgradnje velikih energetskih objekata koji će u budućnosti doprinijeti poboljšanom snabdijevanju električnom energijom i dati doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u Republici Srpskoj.

piše DUŠKO RAKIĆ    foto HE Bistrica

Nakon višegodišnjeg planiranja i priprema, početkom gradnje hidroelektrane Bistrica krajem 2021. godine ostvarena je značajna prekretnica u energetskom sektoru Republike Srpske. Ovaj ambiciozni projekt, čija realizacija označava važan korak ka diversifikaciji i održivosti energetske mreže, napreduje uspješno, obećavajući da će pružiti značajne koristi kako lokalnoj zajednici, tako i širem okruženju.

Radovi su se uglavnom fokusirali na ulazne i izlazne konstrukcije i tunele objekata kojim će se omogućiti transport vode do mašinskih zgrada za proizvodnju električne energije. Pristupni građevinski putevi do svih lokacija su 100 odsto kompletirani radovima na uređenju, iskopu i ravnanju, i ukupne su dužine 6,8 kilometara.

Kamp izvođača za smještaj zaposlenih je u potpunosti urađen, kao i betonska baza za pravljenje i miješanje materijala. Zagat – diverzioni kanal na lokaciji B1 i B3 pregradno mjesto su završeni. Izvedeni radovi na izgradnji priključnih dalekovoda i trafostanica za potrebe napajanja privremenih gradilišta su rađeni u toku mjeseci maja i juna 2022. godine, odlukom Uprave HE Bistrica riješeni su imovinsko-pravni odnosi na osnovu ugovora o pravu služnosti na parcelama koje se nalaze na trasi objekata i dalekovoda za potrebe napajanja gradilišta električnom energijom.

Izgradnjom HE Bistrica iskorištava se potencijal malih vodotokova bez potapanja vrijednog obradivog zemljišta, kulturne baštine, rijetkih prirodnih vrijednosti i bez izmještanja značajnih infrastrukturnih objekata

Sadašnje aktivne lokacije poput brane B1, mašinske zgrade B1, vodostana sa tunelskom konstrukcijom, izlazne konstrukcije tunela za vodostan B2a, brane B3 i drugih, svjedoče o intenzivnim pripremnim radovima koji su već učinjeni. Napredak se ne zaustavlja samo na gradilištima, već je uključio i značajan broj radnika.

– Pored redovno zaposlenih radnika u HE “Bistrica”, na projektu je aktivno uključena i angažovana dodatna radna snaga kod glavnog izvođača radova “CAIEC – China National Aero-Technology International Engineering Corporation Company”, a sa obimom radova postepeno će se povećavati i broj radnika – kaže Dejan Pavlović direktor HE “Bistrica“.

Da bi se maksimalno iskoristio hidroenergetski potencijal Bistrice predviđena je izgradnja malih hidroelektrana, kaskadno po cijelom toku rijeke

Hidroenergetski sistem koji se gradi u donjem toku rijeke Bistrice sastoji se od tri stepenasto raspoređene elektrane B1, B2a i B3, ukupne instalisane snage 34,54  megavata, sa ukupnom godišnjom proizvodnjom 134,39 gigavat časa električne energije. Ugovor o izgradnji hidro sistema HE “Bistrica“ potpisan je sa Kineskom nacionalnom aerotehnološkom korporacijom za međunarodni inženjering – “China National Aero- Technology Internacional Engineering Corporation“ (AVIC), u ukupnoj vrijednosti 102.814.046 eura, bez PDV-a.  

– Da bi se maksimalno iskoristio hidroenergetski potencijal Bistrice predviđena je izgradnja malih hidroelektrana (protočne derivacione), kaskadno po cijelom toku rijeke. Za potrebe HE “Bistrica“ izrađena je odgovarajuća studijska i projektno tehnička dokumentacija, izvršeni istražni radovi i započeti  pripremni radovi. Glavni projekat HE “Bistrica“ obuhvata izgradnju tri gravitaciono betonske brane B-1, B-2a i B3, ulaznih građevina za te objekte, dovodnih tunela, vodostana, cjevovoda pod pritiskom, te izgradnju mašinskih zgrada sa odvodnim kanalima, pratećim objektima i opremom.

TRAFOSTANICE
Pored projektovanja i izgradnje Hidroelektana na rijeci Bistrici radi spajanja na elektroenergetski sistem BiH radi se i projekat priključenja hidroelektrana. U okviru ovog projekta planirana je izgradnja trafostanice 110/35 kV na području naseljenog mjesta Miljevina. Trafostanica Bistrica 110/35 kV će biti spojena sa jedne strane u trafostanicu Sarajevo 20 400/220/110 kV a sa druge strane u Trafostanicu Foča 110/35 kV. Izgradnja ovog objekta će biti značajna za kompletan region jer je poznato da je opština Foča bila radijalno napojena iz pravca Višegrada, te se nije moglo postići pouzdano snabdijevanje električnom energijom ove lokalne zajednice. Predmetna trafostanica bi služila za napajanje konzuma na području Miljevine. Na elektroenergetski sistem Republike Srpske priključene su MHE Oteša V-O-2 (0,49 MVA), MHE Govza BG1 (4,9 MVA), MNE VK2 (0,25 MVA) i MNE Leleč (4,8 MVA).