BORKO TORBICA: Održiva energetika je sinergija inovacija i zelene revolucije

Interview

Zelena energetska revolucija donosi velike preokrete, a u BiH postaje sve jasnije da preokret dolazi sa početkom izgradnje HE Dabar. „Hidroelektrana Dabar i Gornji horizonti će donijeti stotine novih zelenih megavata a to je bilans koji će promijeniti energetsku sliku naše regije u Evropi“, ističe Borko Torbica, predsjednik Uprave IEE Corporation i izvršni potpredsjednik Elnos Grupe. Kompanija na čijem je čelu važna je karika ovog poduhvata i poznata je po tome što je na našem tržištu kreirala novu sliku održivosti u energetici realizujući više od 200 projekata uz strogo poštovanje ekoloških i održivih principa

razgovarala BORJANA SIMIĆ      foto Aleksandar ARSENOVIĆ

Gornji Horizonti su jedna od najvećih i najfascinantnijih vizija u oblasti elektroenergetike kod nas, a izgradnja HE Dabar na velika vrata otvara početak realizacije ove vizije. HE Dabar je prva velika greenfield investicija u oblasti elektrana u BiH u poslednje tri decenije.
– Kao najveći aktuelni hidroenergetski projekat u ovom dijelu regije, HE Dabar izaziva divljenje i strahopoštovanje. Sa projektovanom snagom od 160 MW na primarnom nivou ona će proizvoditi 250 GWh električne energije godišnje, međutim na sekundarnom nivou hidroelektrana će praviti daleko veći rezultat od 460 GWh električne energije, jer će ovu vodu koristiti i elektrane u Trebinju i Dubrovniku te buduća elektrana u Bileći. Zahvaljujući tome ova elektrana će biti značajan faktor u povećanju udjela obnovljive energije u energetskom miksu cijele regije. Njenom izgradnjom Hercegovinu ćemo pretvoriti u veliko investiciono područje ogromnih mogućnosti. Ponosni smo što naša kompanija u okviru ovog projekta radi projektovanje i tehničku harmonizaciju dokumentacije. Fokus nam je na kompletnoj elektoromašinskoj fazi, a razumijevanju koncepta objekta su posebno doprinijeli 3D modeli kao i mogućnosti simulacija režima rada, hidrauličkih pojava i dizajniranja koje obezbjeđuju moderni softveri. U pitanju je zaista izuzetno kompleksan i izazovan posao i biti dio takvog projekta predstavlja izazov kakav većina inženjera u karijeri priželjkuje i sanja – objasnio je Torbica.

IEE Corporation je kompanija koja je već 15 godina posvećena realizaciji obnovljivih projekta kako kod nas tako i Evropi. Bili ste vizionari, jer kada ste počinjali svoj posao u našoj zemlji se nije pridavao veliki značaj zelenim projektima?
– Mi volimo da kažemo da smo arhitekte održive budućnosti, jer vjerujemo da je od vitalnog značaja postaviti temelje za tehnološki inovativna rješenja koja će biti važna za eru energetike koja je pred nama. Naša ekspertiza obuhvata segmente energetike od hidro, vjetro i solarnih postrojenja, do termoenergetike i naprednih pametnih infrastrukturnih projekata, kao i industrijskih rješenja bez emisije CO2.

Posjedujemo multidisciplinarni tim s ‘know-how’-om i integritetom za razvoj cjelokupnog životnog ciklusa projekta, kao i ekspertizu evropske klase sa više od 200 referenci

Posjedujemo multidisciplinarni tim s ‘know-how’-om i integritetom za razvoj cjelokupnog životnog ciklusa projekta, kao i ekspertizu evropske klase sa više od 200 referenci. Ovdje bih istakao da smo čvrsto uvjereni da samo energetski održivi projekti, sa najvišim ekološkim standardima koji ispunjavaju sve ESG zahtjeve, mogu biti dio naše odobrene liste projekata. ESG standard (Environmental, Social, and Governance) je za nas ključni kriterijum prilikom odobravanja projekata. Balansiranje poslovnih ciljeva sa ESG standardima predstavlja izazov, ali za nas je održivost duboko ukorijenjena u radnoj kulturi. Smatram da je posvećenost ovim principima ne samo dio strategije za uspjeh, već i obaveza prema budućim generacijama.

Na koje do sada realizovane projekte gledate sa posebnim ponosom?
– Imamo privilegiju da radimo na nekoliko izuzetno izazovnih projekata u ovom trenutku. Jedan od najkompleksnijih je obuhvat poslova koje realizujemo za izgradnju HE Dabar (160 MW) pod rukovodstvom tima IEE-a Consult. Paralelno s tim, vršimo složeni proces revitalizacije Tehničko-ekonomskog bloka Univerzitetskog Kliničkog centra Banjaluka, kojim rukovodi IEE Technology. Ova dva izazova su tek dio od ukupno 35 projekata koje trenutno imamo u realizaciji.
Istakao bih da sa posebnim ponosom gledamo na činjenicu da smo bili važan link u realizaciji projekata izgradnje solarne elektrane Morgavel (49 MW) u Portugalu, vjetroelektrane Čibuk 1 (158 MW) u Srbiji, trafostanice Vietas u Švedskoj, revitalizacije hidroelektrane Zvornik (130 MW) i mnogih drugih projekata koji danas uspješno pulsiraju na energetskoj mapi Evrope.

Koliko je izazovno voditi kompaniju za razvoj investicija u oblasti čiste energije?
– Moje profesionalno putovanje predstavlja ostvarenje sna, a radujem se svakom koraku na tom putu. Sa zadovoljstvom ističem da sam neizmjerno srećan što sam imao priliku da vodim projekte koji su doslovno redefinisali granice inženjeringa, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.

Mi volimo da kažemo da smo arhitekte održive budućnosti, jer vjerujemo da je od vitalnog značaja postaviti temelje za tehnološki inovativna rješenja koja će biti važna za eru energetike koja je pred nama

IEE Corporation je kompanija za razvoj investicija u oblasti čiste energije. U proteklih 15 godina, naši timovi su do srži posvećeni stvaranju inovativnih rješenja koja oblikuju budućnost čiste energije i efikasnog korišćenja resursa.
Na početku rada smo bili istinski pionir talasa nove obnovljive budućnosti koji je tada ovdje bio daleko od fokusa. Drago mi je da je taj period sada prošlost i da zajedno sa ostalima uspješno okrećemo novi list na polju obnovljive energije za našu zemlju.

Svaka uspješna kompanija nosi u sebi specifičan element koji je čini posebnom u odnosu na konkurenciju. Koja je to komparativna prednost IEE Corporation-a?
– Naša jedinstvena snaga proizlazi iz posebnog pristupa učenju kroz projekte i bogatog iskustva koje smo stekli suočavajući se s brojnim tehničkim izazovima u njihovoj realizaciji. Ovo nam daje duboko razumijevanje i sveobuhvatnu sliku svakog objekta na kome radimo, što je nešto što ne možete postići ako ste samo projektant ili samo izvođač. Perspektiva koju imamo omogućava nam da pružimo izuzetnu vrijednost našim klijentima, jer smo u stanju da sagledamo sve aspekte projekta i prilagodimo se bilo kojem izazovu koji se pojavi. Naša sposobnost prilagođavanja i fleksibilnosti čini nas istinski jedinstvenim na tržištu. Naša predanost održivoj budućnosti, strast prema kontinuiranom učenju i težnja ka stalnom usavršavanju su temelj naše izuzetnosti.

Kakav je naš OIE potencijal i koliko je energetska tranzicija naša prilika?
– Istraživanja potvrđuju da regija Zapadnog Balkana raspolaže veoma značajnim potencijalom u oblasti obnovljivih izvora energije. Regije poput Hercegovine, sada veoma samouvjereno dolaze u fokus OIE investiranja, a takvu pažnju one odavno zaslužuju. To sigurno potvrđuju veliki projekti poput HE Dabar (160 MW), solarne elektrane Bileća (60 MWp) i mnogih drugi… Poduhvati poput ovih na najbolji način pokazuju kolike su mogućnosti i snaga našeg OIE sektora. Pitanje energetike je usko povezano sa pitanjem privrednog razvoja, koji je oduvijek bio i ostao primarni i dugoročni cilj svih zemalja. Uz vrhunske tehničke i ekonomski kvalitetne projekte i modele finansiranja, te primjenu savremenih energetski efikasnih tehnologija, veliki broj kompanija iz energetskog sektora će sada imati priliku da doprinese ekonomskom rastu i stvori mogućnost za otvaranje hiljada novih radnih mjesta.

IEE Corporation je kompanija za razvoj investicija u oblasti čiste energije. U proteklih 15 godina, naši timovi su do srži posvećeni stvaranju inovativnih rješenja koja oblikuju budućnost čiste energije i efikasnog korišćenja resursa

Pri tome bih istakao da će OIE projekti unaprijediti energetsku sigurnost i diverzifikaciju izvora energije, što doprinosi stabilnosti privrede i smanjenju spoljne zavisnosti. Primjenom čistih tehnologija, kroz stvaranje kvalitetnih ekoloških vrijednosti, realizovaće se niz benefita za građane, s tim da će u periodu eksploatacije lokalne zajednice i državna kasa ostvarivati trajne prihode. Osim toga, smanjenje zagađenja i očuvanje prirodnih resursa postaju ključni elementi za održivi razvoj, poboljšanje kvaliteta života i jačanje ekonomske konkurentnosti regije.

Kako je iskustvo života u različitim podnebljima oblikovalo vaš profesionalni put i pristup poslovanju? Koliko je obrazovanje formiralo vašu viziju inovacija u industriji energetike?
– Moj životni put bio je popločan izazovima i odlukama koje su oblikovale moju karijeru. Rođen sam u Kninu, odrastao sam u Zadru, u živopisnoj Dalmaciji. To podneblje na poseban način njeguje ljubav prema prirodi, životu, ali i kraj koji voli i vrjednuje oštrinu i radoznalost uma. Ovako autentičan način života je svakoga od nas na izvjestan način oblikovao za cijeli život.
Zbog rata koji je zahvatio tadašnju Jugoslaviju, životni put me je odveo u Beograd i Banjaluku. U tim godinama velikih promjena mnogo sam naučio o važnosti upornosti, sagledavanju problema kao izazova i spoznao sam da će strast prema energetici biti moj vodič kroz život.
Školovanje u elektrotehničkoj školi i na Elektrotehničkom fakultetu je predstavljalo temelj formiranja mog stručnog identiteta. Zaista sam imao tu sreću da su moji profesori bili ljudi neiscrpne inspiracije. Uprkos tome što su radili u vremenima kada je bilo jako teško posvetiti se akademskom i naučnom poslu oni su snažno i predano poticali znatiželju i ambiciju svih nas. Ključna snaga energetike je u inoviranju, isticali su moji profesori i ja sam to dobro zapamtio za zauvijek.

Kažu da odabrati inženjersku profesiju znači odabrati životni poziv koji vas preuzme u cijelosti. Slažete li se sa ovim? Sjećate li se šta je to što vas je najviše privuklo ka tome da se odlučite za ovu profesiju?
– Da, slažem se. Energetika vas uvijek preispituje, ona lako proguta vaše vrijeme za druge obaveze, a još lakše obuzme većinu vaših misli i vaš duh. Ipak i prije svega, energetika se voli i ona svu posvećenost koju joj date nesebično vraća. Ljubav prema energetici ukorijenjena je duboko u mom djetinjstvu. Još od malih nogu fascinirale su me prirodne i mehaničke pojave, od svjetlosti koja obasjava naše domove do snage koja pokreće mašine. Nisam o tome tada mnogo znao, ali se sjećam u koliko velikoj mjeri je to budilo moju radoznalost.

Na projektu izgradnje ultrabrze željeznice nove generacije – High Speed 2 u Velikoj Britaniji. Ovo je jedan od najvećih infra-strukturnih poduhvata u Evropi, a naziv je buduće željezničke pruge za ultrabrze vozove koja će povezati najveće britanske gradove

Kasnije, kroz školovanje, sve više sam zaista shvatao koliko je neiscrpan potencijal energije i njen uticaj na svijet oko nas. Ta fascinacija me je vodila kroz život inspirišući me da se posvetim istraživanju i razvoju rješenja koja bi unaprijedila način na koji koristimo energiju. Naš veliki Nikola Tesla je rekao: “Energija to je ključni problem budućnosti – pitanje života i smrti”. Iz ove njegove misli je jasno da je energija neophodna i presudna za postojanje čovječanstva i da od toga kako mi usmjerimo njenu transformaciju zavisi naše postojanje. Za mene, a uvjeren sam i da se značajan dio struke slaže sa mnom, ova misao jednog od najvećih umova čovječanstva predstavlja svjetionik koji me usmjerava ka inoviranju oblikovanju bolje budućnost za generacije koje dolaze. Uvjeren sam da nam ona donosi talas značajnih benefita i naravno sveobuhvatnu zelenu transformaciju na svim nivoima.

Gdje vidite IEE Corporation u budućnosti?
– Uvijek volimo da gledamo nekoliko koraka ispred sebe, tako da je i misija naše kompanije jasna – kreiramo projekte koji će biti temelji za budućnost generacija koje dolaze. U vremenu kada su savremene tehnologije transformisale svakodnevicu u polje inovacija, shvatanje da smo bitan dio tog procesa je zaista neprocjenjivo.
Kroz naše radove, usredsređeni smo na čiste energetske tehnologije, na dolazak digitalnog doba, na elektromobilnost i upotrebu energije vodoničkih ćelija. Vidimo sebe i kao predvodnike u integraciji našeg znanja i stručnosti u veliki projekat digitalne energetike – ENYDEX. Svjesni smo izazova koje nam postavlja deregulisana proizvodnja energije, dinamično tržište koje ne prepoznaje nacionalne granice, i energetski uslovi koji zahtevaju stabilno, sigurno i kvalitetno napajanje bez naponskih i strujnih distorzija, stabilne frekvencije bez flikera i viših harmonika. Ali upravo su to izazovi za koje mi u IEE stvaramo rješenja. Naša budućnost leži u stalnom inoviranju i prilagođavanju, sa ciljem da stvorimo energetske sisteme za vrijeme koje dolazi.

Strast prema struci i poslu je evidentna. Šta vas privatno ispunjava?
– Porodica predstavlja temelj mog života. Moj brak i uloga oca su nešto što mi pruža najdublje zadovoljstvo i smisao. Kvalitetno provođenje vremena sa suprugom Slađanom i sinom Matijom, predstavlja za mene najdragocjenije trenutke koji me ispunjavaju srećom i ljubavlju. Upravo ti momenti mi daju najljepšu energiju i snagu da se posvetim svojim poslovnim obavezama s većom predanošću. U užurbanoj svakodnevici se trudim da u svakodnevnom poslovnom rasporedu napravimo što više vremena jedni za druge. Smatram da je podrška porodice ne- ophodna za postizanje ravnoteže u ličnom i profesionalnom životu, te za ostvarivanje autentičnog uspjeha i zadovoljstva. Ovakvo uvjerenje je duboko ukorijenjeno u sve aspekte mog života.

Sa zadovoljstvom ističem da sam neizmjerno srećan što sam imao priliku da vodim projekte koji su redefinisali granice inženjeringa, u našoj zemlji, ali i u inostranstvu

Da li je teško uspostaviti balans između poslovnih obaveza i privatnog života?
– Ovo nije lak zadatak za mene. Radoholik sam i to je postulat koji primarno opisuje moju ličnost oduvijek, a takav pristup poslu nikada ne pada lako vašim najbližima. Ja sam to shvatio, trudio se, mijenjao svoj pristup i vremenom sam uvidio koliko je važno da se povremeno udaljim od svakodnevnih obaveza i pronađem novu energiju i motivaciju. Jedno je sigurno, posebne tre-nutke doživljavamo na našim putovanjima, pri čemu svi najviše volimo morske destinacije. Veoma mi je drago što sve troje dijelimo užitak u ovim trenucima. To je nešto što me revitalizuje i duboko utiče na moj balans i osjećaj za životnu radost. U tim trenucima pronalazim nove per- spektive i osvježenje koje mi pomažu da se vratim poslu sa još većim entuzijazmom.
Mislim da je pronalaženje ovog balansa ispit na kojem svakodnevno pada mnogo poslovnih ljudi. Ipak, lično smatram da tek onda kada uspijemo napraviti lijep balans između obaveza posla i posvećenosti porodici, tada postajemo istinski bogati. Mislim da samo ovakva ravnoteža donosi mir uma i snagu duše.

MORE KAO RESET OD OBAVEZA
Borko Torbica je čovjek čija ljubav prema moru duboko prožima njegov život i rad. Za sebe kaže da uvijek najbolje ideje i inspiraciju, ali i preko potreban mir, pronalazi kada je u blizini mora.
– Morska obala je najbolji lijek za ubrzani tempo poslovnog svijeta i uvijek sam težio tome da mu se vratim kako bih se osvježio i napunio energijom za nove poduhvate.
Njegova strast prema ovom opuštenom stilu života se ogleda i u činjenici da ne samo da uvijek bira odmor na obali, već je i zaljubljenik u plovidbu i iskusan kapetan. Osim toga, izuzetno uživa u pjesmama dalmatinskih klapskih izvođača i morskim specijalitetima.
– Jedna divna dalmatinska pjesma kaže – “život krade, more vrati, vrime prođe, al stoju sati, tu san dite, to me hrani.” Ovi stihovi me na najljepši način povezuju sa intimnom životnom istinom. Noseći snagu prošlosti oni daju pravi vjetar u leđa za sve što budućnost donosi.