SINIŠA MAKSIMOVIĆ: Solarna industrija oblikuje budućnost

Interview

Kada je započeo svoj poslovni put, ETMAX je uspostavljao sektor solara na našim prostorima, koji je tek bio u začetku. Danas je situacija potpuno drugačija, kao društvo već imamo svijest da je ulaganje u izgradnju fotonaponskih postrojenja investicija koja osigurava prihode i energetsku tranziciju, a ETMAX već realizuje u okolini Nevesinja svoj najveći projekat

razgovarao SLAVIŠA MIRKOVIĆ      foto ETMAX

Proizvodno elektro-tehničko preduzeće ETMAX je krajem marta ove godine potpisalo sedam ugovora o koncesijama za Solarni park Nevesinje. Ukupna instalisana snaga solarnog parka će biti 500 megavata, što ovaj projekat svrstava među najveće u regionu Zapadnog Balkana, ali i šire. Strukturu Solarnog parka Nevesinje čine jedna elektrana sa 200 megavata instalisane snage, sa godišnjom proizvodnjom, po projekcijama od 316 gigavat časova struje, dok je instalisana snaga ostalih šest elektrana po 50 megavata, a očekivana godišnja proizvodnja električne energije je 79 gigavat časova. Ovo je tek početak opisa onog što će za ETMAX biti kruna dosadašnjeg rada.
– Ovo je samo mali osvrt na brojke i pokazatelje. Najvažnije je naglasiti, da je naš stručni tim spreman za realizaciju ovakvih, infrastrukturno važnih projekata. Sada je pred nama faza projektovanja i izgradnje Solarnog parka Nevesinje. U prethodnom periodu, započeli smo sa realizacijom projekta fotonaponske elektrane instalisane snage 60 MW, takođe na području Nevesinja, čija je procijenjena godišnja proizvodnja 84 GWh električne energije.

ETMAX je izgradio prepoznatljivost na osnovu referenci, realizovanih projekata. Na isti način nastavljamo

Realizacijom projekta Solarnog parka, praktično ćemo proširiti kapacitet, koji projektujemo i gradimo na lokacijama u ovoj opštini. Područje južnog dijela Republike Srpske, na kojem su locirani navedeni projekti, posjeduje izuzetne prirodne karakteristike za korištenje solarne energije, sa nadmorskom visinom od 800 metara, maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha od 29 stepeni, te prosječnim brojem od 1450 sunčanih sati godišnje. Lokacija projekta predstavlja sigurno najbolji izbor, jer tu imamo i značajan kapacitet prenosne mreže, koji je naponskog nivoa 400kV. Kada posmatramo ETMAX-ov portfolio, ovi projekti su važan iskorak za preduzeće, ali imaju i širi strateški značaj, čemu takođe pridajemo posebnu pažnju u realizaciji. Kao investitor ćemo pored jednokratne koncesione naknade, uplaćivati i sredstva u iznosu od 0,0055 KM za svaki proizvedeni kilovat električne energije, što su značajni iznosi, koji će direktno podsticati razvoj Republike Srpske i lokalne zajednice.

Koliko je kompleksno razvijati proizvodno tehničko preduzeće u oblasti projektovanja, izgradnje i održavanja fotonaponskih sistema i sa kojim izazovima se suočavate?
– Poslovanje danas je generalno izazovno, bez obzira o kojoj se djelatnosti radi. Međutim, svaki sektor ima specifične izazove, pa tako i u oblasti solarne industrije, gdje je neophodno je da budete dobro informisani, predvidite tržišna kretanja, kako na tržištu nabave, tako i u prodajnom segmentu. ETMAX je preduzeće koje poklanja pažnju strateškom planiranju i definisanju ciljeva poslovanja. Pritom, električna energija postaje svakim danom sve važniji resurs, a način proizvodnje, tehnologija koja se koristi za dobijanje energije, koja je dio svakog poslovnog procesa, bilo proizvodnog ili uslužnog, postaju izuzetno bitna pitanja. Kada sve to imamo u vidu, jasno je koliko preduzeća iz oblasti solara trebaju biti orijentisana na praćenje trendova, te predviđanje kretanja koja utiču na našu industriju. Da biste bili prepoznatljivi u ovom sektoru, održali svoju poziciju u dugom roku, neophodno je da gradite profesionalan pristup prema klijentima, stabilnu saradnju sa dobavljačima, kao i da osigurate adekvatne radne uslove za zaposlene. Na taj način ste pouzdan partner zainteresovanim stranama, a ETMAX poklanja pažnju svim navedenim faktorima. U ETMAX-u smo na izazove odgovorili tako što smo postepeno proširivali kapacitete i djelatnost. Razvili smo sopstvenu proizvodnju dijela komponenti za fotonaponske elektrane i intenzivno radimo na razvoju novih i unapređenju postojećih vlastitih proizvoda.

Jedan od naših strateških pravaca djelovanja je razvoj i diverzifikacija poslovanja, usvajanje i primjena novih tehnologija,  kojem posvećujemo posebnu pažnju

Koliko regionalna i šira dešavanja utiču na vaše poslovanje i generalno sektor u kome djelujete? Na koji način se ETMAX pozicionira lokalno i na širim tržištima, imajući u vidu izuzetno dinamično tržište, porast konkurencije, razvoj tehnologije i sve druge faktore koji mogu uticati na poslovanje?
– Svakako da je bitno pratiti dešavanja na regionalnom i širem nivou. Preduzeća iz naše i srodnih djelatnosti su u prethodnom periodu bila suočena sa porastom cijena važnih sirovina, promjenama u procesima nabavke, tako da smo morali reagovati pravovremeno, da bi osigurali nesmetano odvijanje naših poslovnih procesa. Što se tiče pozicioniranja ETMAX-a na tržištu, možemo izdvojiti nekoliko bitnih elemenata. ETMAX je preduzeće osnovano 2012. godine i izraslo je u lidera u oblasti projektovanja i izgradnje solarnih elektrana, zahvaljujući isključivo posvećenosti da se razvije ovaj sektor na našim prostorima. Često govorimo o tome da je u početnim godinama našeg rada trebalo uspostaviti praktično kompletan sektor koji se bavi korištenjem solarne energije. Danas je situacija potpuno drugačija, ulaganje u izgradnju fotonaponskih postrojenja je investicija koja osigurava prihode, održivost poslovanja i finansijske uštede, ali predstavlja i adekvatan proces prelaska na ekološki prihvatljivu tehnologiju proizvodnje. Zahvaljujući svemu navedenom, ETMAX je već godinama preduzeće čiji rezultati govore sami za sebe, jer naš portfolio raste, MW koje smo projektovali i instalirali se povećavaju, kao i broj zadovoljnih klijenata sa kojima sarađujemo. Na lokalnom tržištu smo uradili zaista mnogo, ali imajući u vidu benefite koje pruža korištenje solarne energije, posebno u privredi, očekujemo dalju i značajnu ekspanziju solarne industrije kod nas. Nastojimo da kontinuirano osiguramo najbolju opremu na tržištu za elektrane koje gradimo, stručno i kvalitetno projektovanje postrojenja, kao i održavanje. Lokalno tržište u našoj industriji tek će se razvijati i mi kao preduzeće možemo još mnogo da uradimo na lokalnom nivou, tako da prilagođavamo poslovanje i na tom području planiramo dalji rast i širu prisutnost. Planova za širenje poslovanja na region i šire imamo, posvećeni smo tome, jer naši kapaciteti omogućavaju da možemo širiti poslovanje i na druga područja. Naš plan je da u budućem periodu izađemo na regionalna i šira tržišta, sa sasvim novim proizvodima i na taj način diverzifikujemo naše poslovanje.

Solarna elektrana Bileća

Možete li pored Solarnog parka u Nevesinju izdvojiti još neke od značajnijih projekata?
– ETMAX je preduzeće koje je izgradilo najveći broj fotonaponskih postrojenja u BiH, što je samo po sebi značajna referenca i govori o našem pristupu poslu. U radu smo orijentisani na stručnost i profesionalizam, zahtjeve klijenata integrišemo u realizaciji na optimalan način. Klijenti prepoznaju kvalitet projektovanja, kao i kvalitet izgradnje, opreme i materijala koje koristimo, što je za nas najbolja preporuka. Rezultat ovakvog rada je da klijenti dobiju fotonaponsko postrojenje koje će raditi dugi niz godina, sa stabilnim proizvodnim rezultatima. Pored već spomenutih strateških projekata, solarnog parka i izgradnje elektrana velike instalisane snage u Nevesinju, mogu se izdvojiti i brojni projekti solarnih elektrana do 1MWp instalisane snage, a koje smo realizovali širom Republike Srpske. Zatim, značajan je broj projekata, koji spada u složene fotonaponske sisteme, a koji su po strukturi i tipu solarni parkovi i elektrane velike snage, preko 1Mwp, a udio ovih velikih projekata u našem portfoliu je sve više zastupljen. Ovo je samo osvrt na ETMAX-ov portfolio, ali pokazuje da smo angažovani na projektima različite namjene, složenosti i tipa fotonaponskih elektrana. ETMAX je preduzeće koje je specijalizovano za velike i zahtjevne projekte iz oblasti izgradnje fotonaponskih sistema, što zahtjeva visoko profesionalan rad u svim fazama do puštanja elektrane u rad, a što se najbolje vidi upravo kroz naše reference. Jedna smo od rijetkih kompanija koja klijentima osigurava kompletnu uslugu, od početne ideje do funkcionalne elektrane, uključujući i kvalitetne post prodajne usluge. Sve zajedno je doprinijelo našim rezultatima i pokazalo se kao optimalan model rada.

Porijeklo, cijena i dostupnost električne energije su faktori koji će u budućnosti biti sve važniji bez obzira čime se bavite

Danas se mnogo govori o održivom razvoju. Korištenje solarne energije je sigurno jedan od načina kako se može postići manji karbonski otisak djelatnosti i efikasno upravljati pitanjima životne sredine u radu kompanija. Koliko naše kompanije prepoznaju korištenje solarne energije kao efikasan model u razvoju održivog poslovanja?
– Kompanije danas sve više pažnje poklanjaju održivom poslovanju, a posebno dekarbonizaciji poslovnih procesa. Jednim dijelom je to radi zahtjeva tržišta, ali i same kompanije se sve više opredjeljuju da uspostave modela poslovanja koji je ekološki prihvatljiv i koji daje najbolje rezultate u smislu ostvarivanja profita i očuvanja životne sredine. Pritom, prednost prelaska na korištenje solarne energije za preduzeća je višestruka: pored ostvarenih ušteda energije, važan efekat je i manja zavisnost od skupih energenata, kao i naglih skokova cijene električne energije, čime možete osigurati manju cijenu inputa u proizvodnji, pa samim tim i bolju tržišnu poziciju. Dekarbonizacija i pozitivan ekološki otisak su benefiti koji postaju sve važniji i izjednačavaju se sa ostalim efektima ovakvih investicija. Fotonaponska postrojenja su sa razlogom sve češća investicija, posebno investitora iz poslovne zajednice, jer se proces može provesti relativno brzo u odnosu na druga energetska postrojenja. Sve više klijenata nam se javlja sa zahtjevom za elektrane veće instalisane snage, jer se radi o investicijama koje imaju brz period povrata, višestruke pozitivne efekte na ukupno poslovanje, a za preduzeća koja plasiraju proizvode na inostrana tržišta, možemo govoriti i o dodatnoj vrijednosti njihovih osnovnih proizvoda, koji su bazirani na primjeni tehnologije i korištenju energenata, koji ne opterećuju životnu sredinu.

Solarna elektrana Nevesinje

Preduzeće ste koje u radu implementira standarde. Koliko je to značajan segment u osiguranju kvaliteta vašeg rada i koliko doprinosi razvoju poslovnih procesa?
– Važno je implementirati standarde u poslovanju preduzeća, jer na taj način dobijate uvide u mogućnosti poboljšanja procesa, preispitujete prakse i unapređujete svoj rad. ETMAX je sertifikovan za nekoliko standarda, ali prije svega izdvajam: sertifikaciju za sistem upravljanja po ISO 9001:2015, kao i za ISO 14001:2015, a za djelatnosti – projektovanje, razvoj, i izgradnja fotonaponskih elektrana. Upravo su ova dva standarda za upravljanje kvalitetom i životnom sredinom bili osnova od koje smo krenuli da razvijamo standardizovane procedure i procese. Tokom 2023. godine smo sertifikovani i za druge standarde, posebno u oblasti ekologije.

Razvili smo sopstvenu proizvodnju dijela komponenti za fotonaponske elektrane i intenzivno radimo na razvoju novih i unapređenju postojećih proizvoda

Takođe, posvećeni smo prilagođavanju našeg poslovanja i ESG principima, koji integrišu odgovoran odnos prema životnoj sredini, društvenoj zajednici i upravljanju. Siguran sam da će standardi sa elementima koji se odnose na životnu sredinu i odgovorno poslovanje u budućnosti biti sve važniji, jer na taj način preduzeća predstavljaju dobre prakse koje primjenjuju, opredijeljenost za odgovorno poslovanje i pristup razvoju poslovanja sa elementima održivosti. Takođe, ove godine ETMAX je dobitnik važnog priznanja iz oblasti održivog razvoja, i to kao finalista u okviru Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u organizaciji UNDP BH, VTK/STK i Kraljevine Švedske, u pripadajućoj kategoriji kompanija “Resursi i životna sredina”. Priznanja su nam važna, jer potvrđuju naš rad na najbolji način.

ETMAX je preuzeće koje raste i razvija se, ali i kontinuirano povećava broj zaposlenih. Kakvi su planovi za nova zapošljavanja?
– ETMAX u kontinuitetu povećava broj radnika. Trenutno imamo oko 100 zaposlenih, a plan je da zaposlimo još 50-100 novih. S obzirom na brojne projekte u realizaciji i povećanje obima poslovanja i nova zapošljavanja prate ove procese. Radnike zapošljavamo iz svih krajeva Republike Srpske, značajan broj radnika je sa područja Hercegovine i na taj način osiguravamo sigurno zaposlenje, posebno za mlade ljude, koji žive na tim područjima. Zapošljavanja u prethodnom periodu su obuhvatila skoro sve sektore preduzeća, a slične projekcije zapošljavanja su i za naredni period, a proširenjem djelatnosti stvorićemo i nova radna mjesta. Važno je naglasiti da se sve više radnika angažuje u oblasti solarne industrije kod nas, a samim tim, ta radna mjesta su zasnovana na održivom poslovanju, što je još jedan od benefita razvoja samog sektora.

Solarna elektrana Trebinje

Preduzeće ETMAX, a posebno vi lično, godinama ste radili na razvoju sektora obnovljivih izvora energije kod nas. Kako procjenjujete dalji razvoj sektora i solarne industrije uopšte?
– Budući razvoj privrede, kod nas i generalno, će biti obilježen sve većim značajem pitanja vezanih za životnu sredinu, primjene tehnologija koje nisu zagađivači, optimizacijom procesa. Iz tih razloga možemo očekivati dalju ekspanziju solarne industrije kod nas u narednim godinama. Prirodni preduslovi za korištenje solarne energije u našim područjima su izuzetno dobri. To je sigurno prednost koja će dovesti do porasta investicija u fotonaponska postrojenja, a koja su na globalnom nivou jedan na najbrže rastućih elektro energetskih kapaciteta. Povećava se udio energije iz obnovljivih izvora, posebno iz solara, što su sve pokazatelji koji idu u prilog daljoj ekspanziji, kako u oblasti projektovanja i izgradnje postrojenja, tako i u proizvodnji električne energije, porijeklom iz solarnih izvora. Republika Srpska sigurno ima značajnu razvojnu šansu u svim ovim procesima, jer smo tek na početku razvoja, s obzirom na mogućnosti koje se tek mogu ostvariti.

Možemo primijetiti da se sve više novih kompanija pojavljuje u oblasti projektovanja ili gradnje solarnih postrojenja. Kako gledate na konkurenciju i koliko se mijenjala konkurencija razvojem samog sektora?
– Konkurencija nam je uvijek bila podsticaj da radimo bolje, da kvalitet bude glavna odrednica našeg poslovanja. Očekivano je da će i dalje pojavljivati nova preduzeća u ovoj oblasti, jer se sektor brzo razvija. ETMAX je izgradio prepoznatljivost na osnovu referenci, realizovanih projekata, rezultata u radu. Na taj način ćemo nastaviti raditi i dalje.

VIZIJA BUDUĆNOSTI
Kako će izgledati dalji razvoj ETMAX-a, preduzeća koje je već tržišni lider u svojoj oblasti?
-Imamo više pravaca razvoja na koje ćemo se fokusirati. Već uveliko razvijamo sektore, koji će pored već etabliranog i prepoznatljivog sektora projektovanja i izgradnje fotonaponskih postrojenja i generalno energetike, razvijati i ostale oblasti poslovanja. Stvaramo pretpostavke budućeg razvoja i već smo u pojedinim segmentima uradili mnogo na proširenju djelatnosti. Istraživanja i razvoj su segment kojem od osnivanja preduzeća posvećujemo posebnu pažnju i biće sve više zastupljeni u našem radu. ETMAX je prije svega proizvodno tehničko preduzeće i sve što budemo radili i u budućnosti će biti nadogradnja osnovne djelatnosti i bazirano na konceptu koji smo razvijali do sada.