RADIS Istočno Sarajevo, vaš partner u arhitekturi i građevinarstvu

BUSINESS KLUB

Tim stručnjaka sačinjen od preko 140 visokoobrazovanih profesionalaca pokriva sve aspekte građevinskih projekata, od arhitekture i projektovanja do izgradnje i inženjeringa. Pored toga, RADIS Institut pruža specijalizovane usluge u oblastima zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine i geologije. Sa skoro 35 godina iskustva, kompanija RADIS se ističe posvećenošću kvalitetu i pouzdanosti u svakom projektu.

Kompanija RADIS osnovana je 1990. godine u Sarajevu, a danas predstavlja vodeću kompaniju u regionu sa fokusom na kontinuirani razvoj u oblasti arhitekture i građevinarstva. Sa skoro 35 godina iskustva, RADIS je uspostavio snažan tim profesionalaca koji uspješno realizuje širok spektar multidisciplinarnih projekata u građevinarstvu.

– Kroz posvećenost i naporan rad u cilju postizanja pouzdanosti naših usluga, sa našim klijentima i zaposlenima razvijamo dugoročan i održiv odnos zasnovan na povjerenju. Tokom više od 30 godina našeg iskustva uspjeli smo da formiramo vrijedan tim profesionalaca koji je sposoban da uspješno izvede bilo koju vrstu multidisciplinarnih projekata u građevinarstvu. Kompletno opremljena građevinska operativa u mogućnosti je da realizuje i najsloženije objekte, uz poštovanje najviših standarda u oblasti građevinarstva i svih ugovorenih rokova – kaže Igor Dragutinović, vlasnik kompanije.

Naša ključna djelatnost je usluga projektovanja, to je temeljni stub našeg poslovanja. Sa više od 50 inženjera različitih profila, formirali smo sveobuhvatan tim za projektovanje, od faze razrade ideje do izvođačke faze

Sa oko 140 zaposlenih, organizovanih u 14 sektora, RADIS je stvorio tim koji se sastoji od skoro 70 visokoobrazovanih profesionalaca koji rade kao arhitekte, građevinski inženjeri, inženjeri mašinstva, elektrotehnike, saobraćaja, tehnologije, kao i stručnjaci za bezbjednost i zdravlje na radu, ekolozi, prostorni planeri, ekonomisti i pravnici, i isto toliko stručnjaka koji su fokusirani na pružanje visokokvalitetnih građevinskih usluga klijentima. Visokokvalifikovani i stručni kadar posjeduje odgovarajuće licence za rad na nivou Bosne i Hercegovine, u domenu svih djelatnosti kojima se bavi RADIS. Poslovi za registrovane djelatnosti obavljaju se u dva poslovna centra, Istočno Sarajevo i Banjaluka.

– Naš arhitektonski sektor pruža kompletna rješenja za projektovanje i dizajniranje raznolikih građevinskih objekata, uključujući stambene, poslovne, industrijske i sportske komplekse. Naši stručnjaci su posvećeni stvaranju inspirativnih prostora koji uzimaju u obzir funkcionalnost, estetiku, budžet i održivost. Integracijom svih arhitektonskih i građevinskih elemenata, zajedno sa energetskim sistemima, postižemo optimalnu energetsku efikasnost, ekološki uticaj i visok životni standard. U oblasti prostornog planiranja, fokusiramo se na razvoj gradova i naselja, planiranje infrastrukture, transporta, stambenih područja i zelenih površina. Naši projekti se prilagođavaju specifičnim zahtjevima klijenata u BiH, a naša posvećenost inovacijama i održivosti obezbjeđuje unapređenje urbanog okruženja. Obezbjeđujemo potpunu usklađenost sa zakonima i regulativama, prateći najnovije trendove u arhitektonskoj i građevinskoj industriji.

Naš stručni tim sa iskusnim inženjerima pruža visokokvalitetnu uslugu tehničkih pregleda objekata, za šta posjedujemo sve potrebne stručne kvalifikacije, licence i registracije

Usluge prostornog planiranja i urbanizma odnose se na poslove u domenu izrade prostornih i urbanističkih planova, zoning planova, regulacionih planova, urbanističkih projekata i planova parcelacije, kao i sve druge stručno-tehničke poslove u toku izrade planova. Tim je osposobljen za izradu stručnih mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova kojim se definišu uslovi za izgradnju i korišćenje objekta i zemljišta. RADIS raspolaže neophodnim licencama i zakonskim dozvolama za obavljanje usluga iz ovog domena.

– Naša ključna djelatnost je usluga projektovanja – temeljni stub našeg poslovanja. Sa više od 50 inženjera različitih profila, formirali smo sveobuhvatan tim za projektovanje, od faze razrade ideje do izvođačke faze. Ovaj integrisani pristup osigurava kontinuitet i kvalitet tokom cjelokupnog procesa. Naša stručnost u projektovanju garantuje sveobuhvatna i efikasna rešenja, stvarajući temelj za uspješnu realizaciju projekata.

U sklopu RADIS funkcionišu sektori za konstrukcije, sektor za projektovanje objekata niskogradnje, hidrotehnika, saobraćajni inženjering, mašinstvo, energetika. Sektor za konstrukcije ima ključnu ulogu u razvoju i izgradnji građevinskih objekata, uključujući stambene i poslovne komplekse, mostove, tunele, hidroelektrane, industrijska postrojenja i mnoge druge građevinske projekte. Njegov zadatak je analiza i projektovanje konstruktivnih elemenata objekata kako bi se osigurala njihova stabilnost, sigurnost i izdržljivost. Takođe se poštuju sve relevantne građevinske regulative i standarde kako bi se osigurala usaglašenost sa zakonima, kao i bezbjednost korisnika. Sektor za konstrukcije igra ključnu ulogu u obezbjeđivanju bezbjednosti i izdržljivosti građevinskih objekata i infrastruktura. Ovo uključuje i doprinos održivosti građevinskih projekata, jer se radi na smanjenju uticaja građevinskih aktivnosti na okolinu i povećanju energetske efikasnosti.

– Sektor niskogradnje obuhvata oblast projektovanja i inženjeringa infrastrukturnih projekata kao što su putevi, trotoari, parking prostori, pješačke i biciklističke staze, urbanistički elementi i drugi objekti. Ovaj sektor igra ključnu ulogu u razvoju detaljnih planova i tehničkih rešenja za infrastrukturne projekte, što uključuje analizu terena, procjenu potrebnih resursa, izradu vremenskog plana i budžeta za projekte. Sektor za projektovanje objekata niskogradnje igra ključnu ulogu u razvoju detaljnih planova za infrastrukturne projekte, čime se obezbjeđuje njihova izgradnja u skladu s visokim standardima bezbjednosti i kvaliteta, poštujući sve relevantne građevinske regulative i standarde kako bi se osigurala usaglašenost sa zakonima. Precizno projektovanje i inženjering su od suštinskog značaja za uspjeh i dugotrajnost infrastrukturnih projekata.

Naš tim stručnjaka sa relevantnim licencama i sertifikatima posvećen je pružanju visokokvalitetnih usluga

Sektor za hidrotehniku bavi se projektovanjem i izgradnjom hidrotehničkih objekata i sistema. To uključuje infrastrukturne objekte, sisteme za vodosnabdijevanje, odvodnju, regulaciju vodostaja, zaštitu od poplava, hidroelektrane, drenažne sisteme, brane, kanale, rezervoare i druge hidrotehničke konstrukcije. Inženjeri u ovom sektoru rade na razvoju rješenja koja pomažu u upravljanju vodenim resursima i zaštiti životne sredine, uzimajući u obzir i stvaranje održivih pristupa u ovoj oblasti.

Sektor za saobraćajni inženjering igra ključnu ulogu u oblikovanju transportne infrastrukture koja je od suštinskog značaja za ekonomski razvoj i svakodnevni život. Inženjeri u ovom sektoru rade na unapređenju efikasnosti i bezbjednosti transportnih sistema, smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu i razvoju održivih metoda transporta. Sektor za geodeziju obavlja različite zadatke i odgovornosti koji se tiču prikupljanja, analize i upotrebe geoprostornih podataka što je važno za projektovanje i planiranje infrastrukture i građevinskih projekata. Sektor za mašinstvo pruža usluge iz oblasti termotehnike, bavi se projektovanjem mašinskih instalacija u građevinskim objektima koje obuhvata sisteme i opremu koji služe za različite funkcionalnosti, kao što su grijanje, ventilacija, klimatizacija, vodovod i kanalizacija. Sektor pruža usluge iz oblasti mašinskih postrojenja i metalnih konstrukcija, hidroenergetike i energetskih sistema. Sektor za energetiku se bavi razvojem i primjenom energetskih rješenja i tehnologija kako bi se efikasno upravljalo energijom, smanjili troškovi i poboljšala energetska održivost.

Svim našim projektima profesionalno upravlja naš tim za upravljanje projektima sastavljen od vrhunskih stručnjaka iz svih oblasti inženjeringa

Poslovna jedinica RADIS Institut osnovana je 2022. Godine. Organizovan u više sektora koji se bave poslovima iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine, geologije. RADIS Institut je opremljen naprednim laboratorijama za vršenje laboratorijskih i terenskih ispitivanja. Sektor Zaštite na radu se bavi sveobuhvatnim pristupom u izradi dokumentacije i elaborata, poštovanju odrednica zaštite na radu, organizaciji obuka, i koordinaciji timova. Izrađuju dokumentaciju usklađenu s odrednicama Zakona o zaštiti na radu, vrše obuke zaposlenih, i koordinišu timove kako bi osigurali sigurno radno okruženje. Usluga zaštite od požara pruža sveobuhvatne strategije, uključujući izradu protivpožarnih elaborata, instalaciju modernih sistema, redovno održavanje i organizaciju obuka za osoblje. Takođe, vrše testiranje i provjeru aparata za gašenje požara, s ciljem obezbjeđenja njihove funkcionalnosti i usklađenosti s regulatornim standardima.

– Sektor Ekologije pruža ekološko savjetovanje, vršimo procjene uticaja na životnu sredinu i implementiramo održive prakse. Ova procjena identifikuje potencijalne negativne uticaje građevinskog projekta na okolinu, kao što su zagađenje vazduha, vode, buka, gubitak biodiverziteta i slično. Na temelju rezultata procjene uticaja na okolinu, sektor za zaštitu okoline razvija planove i strategije za smanjenje ili ublažavanje negativnih uticaja. To može uključivati upotrebu ekološki prihvatljivih materijala, tehnologija za smanjenje otpada, praćenje emisija… Naš fokus je na projektima zaštite prirode, praćenju performansi i usklađivanju s ekološkim zakonodavstvom. Sa stručnim timom, aktivno doprinosimo stvaranju ravnoteže između poslovnih ciljeva i odgovornog odnosa prema planeti.


LABORATORIJA
U sklopu poslovne jedinice RADIS Institut je sektor Geologija koji igra ključnu ulogu u analizi i razumijevanju geoloških uslova za gradnju. Geolozi provode detaljna istraživanja tla na gradilištu kako bi utvrdili sastav tla, njegove mehaničke karakteristike, stabilnost i druge relevantne parametre. Ovo je važno za određivanje kako će se tlo ponašati pod težinom građevinskih struktura. RADIS Institut je opremljen naprednim laboratorijama za vršenje laboratorijskih i terenskih ispitivanja kvaliteta materijala, ispitivanja iz oblasti geologije i geotehnike, te mjerenje kvalitete zraka. Naša mobilna oprema omogućava terensko testiranje i prikupljanje ključnih podataka za izradu elaborata i studija. Laboratorij za ispitivanje materijala (betona, asfalta i agregata) je akreditovan kod državnog instituta za akreditovanje BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025:2018 za ispitne laboratorije. Institut za akreditovanje BiH BATA je potpisnik Multilateralnog sporazuma s Evropskom akreditacijom (EA MLA). Akreditacija je zvanično priznanje da je laboratorija za ispitivanje materijala Radis Instituta kompetentna da sprovodi aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa međunarodno prihvaćenim pravilima.