Drastičan pad prerade nafte u Rafineriji nafte Brod!

Rafinerija nafte Brod drastično je smanjila proizvodnju, što povrđuju podaci da je u posljednje tri godine uvoz sirove nafte u BiH manji za 138.000 tona, a trend pada uvoza nastavljen je i u 2016. godini

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) u BiH je u 2013. godini uvezeno 1,02 miliona tona ukupne vrijednosti 1,2 milijarde KM, prenosi poslovni portal Capital.ba.

U 2014. uvezeno je 953.517 tona u vrijednosti od milijardu KM, dok je lani uvezeno 888.870 tona sirove nafte u ukupnoj vrijednosti od 633,5 miliona maraka.

Za deset mjeseci ove godine uvoz je iznosio 695.475 tona nafte, u vrijednosti od 387,4 miliona KM.

Direktor Sektora granskih udruženja pri Privrednoj komori RS Pero Ćorić kaže da se i na osnovu podataka o uvozu kojima raspolaže Privredna komora RS procjenjuje da je došlo do pada proizvodnje u Rafineriji nafte Brod.

Da je u rafineriji došlo do pada prerade pokazuju i podaci iz revizorskog izvještaja te firme za prošlu godinu u kojem je navedeno da je u toku 2015. Rafinerija Brod preradila 913.000 tona sirove nafte ili 77 hiljada tona manje nego 2014. godine kada je prerađeno 990.000 tona.

– Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u poslovnoj 2015. godini, iznose 83,5 miliona KM, i u najvećem dijelu, u iznosu od 83,4 miliona KM, odnose se na prihod ostvaren od uslužne prerade sirove nafte za povezano pravno lice Optima Grupa – navedeno je u izvještaju.

Rafinerija nafte Brod zabilježila je u prvih devet mjeseci ove godine gubitak od 37,9 miliona maraka što je za čak 28,2 miliona KM u odnosu na isti prošlogodišnji period. Time je akumulirani gubitak Rafinerije dostigao 557,5 miliona KM.

Prihodi Rafinerije skoro su prepolovljeni u prva tri kvartala ove godine u odnosu na isti period prošle i iznosili su 78,7 miliona KM, dok su u prvih devet mjeseci prošle godine bili 144,2 miliona KM