Crna Gora povećala PDV sa 19 na 21 posto

Ekonomija

Crna Gora je povećala stopu poreza na dodatu vrijednost (PDV) sa 19 na 21 posto

Poslanici su usvojili vladine dopune Zakona o PDV-u koje će biti na snazi od januara naredne godine, izvijestila je Beta.

Crna Gora ima problem sa javnim dugom koji se bez garancija kreće oko 65 posto bruto društvenog proizvoda, što izaziva zabrinutost domaćih, a posebno stranih finansijskih organizacija.
Međunarodni monetarni fond (MMF), Svjetska banka (SB) i druge finansijske organizacije sugerišu Crnoj Gori „fiskalnu konsolidaciju“. Vlada je predložila, a Skupština usvojila i Fiskalnu strategiju za naredne tri godine.

Definisano je i smanjenje zarada u javnom sektoru funkcionerima za šest posto i ukidanje naknada majkama sa troje i više djece.
Te dvije mjere se već primjenjuju od početka jula ove godine.

Ministar finansija Darko Radunović ponovio je da je cilj novih mjera štednje jačanje fiskalne stabilnosti, suficit budžeta i smanjenje javnog duga od 2020. godine.
Dodao i da je cilj konsolidacije da se postigne dostupnost države međunarodnim finansijskim tržištima.