Strane kompanije investirale devet milijardi KM u BiH i zaposlile 13.000 ljudi

Strane kompanije okupljene u Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini imaju cilj poboljšati bh. poslovni ambijent uzimajući u obzir činjenicu da su direktno investirale više od devet milijardi KM i zaposlile više od 13.000 ljudi.

Na današnjoj prezentaciji šestog izdanja “Bijele knjige 2015/2016” istakli su da su postojeći strani investitori u BiH, kompanije i članice najbolji ambasador BiH u svijetu, ocjenjujući da su pozitivni primjeri magnet i za ostale investitore, posebno ako se zna da niti jedan investitor strani ili domaći u BiH nije izgubio svoj kapital.

Ipak, predsjednik Vijeća Branimir Muidža iznio je podatak da je tokom procjene poslovne klime putem poslovnog barometra samo 19 posto članica kazalo da je poslovna klima u BiH umjereno zadovoljavajuća, dok 71 posto smatra da je poslovni ambijent vrlo nepredvidiv.

Preporuke za poboljšanje poslovnog ambijenta sadržane su u sprovođenju reformi, poticaju za investicije, ali i uspostavljanje boljeg poticajnog poreznog sistema.

“Optimizam se gradi na činjenici da gotovo 70 posto članica planira reinvestirati svoju dobit u BiH u naredne dvije godine, a 80 posto planira i nova zapošljavanja”, rekao je Muidža.

Dodao je da su direktna strana ulaganja u BiH u padu i trenutno su oko dva posto ukupnog BDP-a dok su u Srbiji na nivou od 3,5 posto, a BiH ima i jedan od najnižih BDP-a u Europi s manje od 4.000 eura godišnje po stanovniku.

Prema Izvještaju Svjetske banke BiH u oblasti “Doing business” BiH je na 81. mjestu, a zabrinjavajući su pokazatelji u osnivanju kompanija, poreznoj politici, ishodovanju građevinskih dozvola. Za poslovanje je potrebno 15 procedura i 180 dana.

Ključnih sedam prioriteta koje predlaže Vijeće poklapaju se s Reformskom agendom te je izražena nada da će bh. parlamenti implementirati te preporuke i tako ih realizovati, a neke od njih su proširivanje porezne baze, smanjenje sive ekonomije, znatno smanjenje poreznog opterećenja na rad i investicije.

Okupljenima se danas obratio i premijer Federacije BiH Fadil Novalić rekavši da iskustva, sugestije i preporuke Vijeća uveliko pomažu Vladi da, u okvirima svojih ovlasti, Federaciju BiH učini mjestom jednostavnijeg i unosnog poslovanja, te prostorom poželjnim za investiranja.

“Bijelu knjigu” je nazvao važnim reformskim dokumentom koji predstavlja osnovu za poboljšanje postojećih zakonskih rješenja, dodajući da je Federalna vlada prepoznala važnost tog dokumenta, kao i važnost saradnje s udruženjem, kao što je Vijeće stranih investitora.

Iznio je podatak da u proteklom periodu realizovano nešto više od 30 posto aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Reformske agende, a stvarni rezultat rada ove vlade je povećanje BDP za 900 miliona KM dok je broj zaposlenih u posljednjih godinu i po povećan za 26.219.

“Da bismo poboljšali poslovnu klimu, zakonsku proceduru su prošli Zakon o unutrašnjem platnom prometu, Zakon o privrednim društvima i Zakon o direktnim stranim ulaganjima, dok je, radi objedinjavanja i efektivnijeg planiranja investicija u javni sektor, usvojen Program javnih investicija”, rekao je premijer Novalić.

Takođe, otvoren je i segment uspostavljanja takozvanog „One stop shopa“ radi pojednostavljenja i skraćivanja vremena potrebnog za registraciju poslovnih subjekata, zaključujući da koliko god bilo kompleksno, BiH mora raditi na uklanjanju barijera i usklađivanju sa standardima, politikama i praksama zemalja iz okruženja.

Prava savjetnica članova Upravnog odbora Vijeća stranih investitora Nadžida Salihović-Whalen iznijela je pozitivne i negativne primjere zakonodavstva u dva entiteta te je pozvala na harmonizaciju zakona jer važna pitanja za investicije nisu regulisana na isti način u oba entiteta.

Kako je rečeno, država je jaka koliko je jak realni i efikasni javni sektor, a da je smisao reformi da se smanje opterećenja za privredu i građane te na taj način osigura konkurentnost bh. ekonomije. (Fena)