Očekuje se rast cijena biljnih proizvoda, najviše vina

Očekuje se da će cijene biljnih proizvoda u 2016. u odnosu na godinu ranije porasti kod većine proizvoda, dok će pasti cijene stoke i stočnih proizvoda, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Cijene biljnih proizvoda po očekivanjima bi trebale porasti 1,3 posto, pri čemu se najveći rast cijena očekuje kod vina, za 17,3 posto. Cijene krompira, uključujući sjemenski, porašće 9,3 posto, maslinova ulja 5,2 posto, voća 1,9 posto, a cvijeća i sadnica za 4,3 posto. Pad cijena među biljnim proizvodima očekuje se kod žitarica, za 10,1 posto te povrća za 9 posto.

Cijene žive stoke, peradi i stočnih proizvoda u ovoj će godini, prema godini ranije pasti za tri posto. Pritom se od važnijih proizvoda u stočarstvu očekuje pad cijena goveda za 0,6 posto te mlijeka za 10,5 posto. Očekuje se i pad cijena konzumnih jaja, za 2,4 posto.

Istovremeno se očekuje rast cijena svinja, za 1,6 posto, konja za 3,7 posto te ovaca i koza, za 3,5 posto.

Kod cijena dobara i usluga za tekuću upotrebu u poljoprivrednoj proizvodnji očekuje se pad cijena većine dobara i usluga. Tako se očekuje pad cijene energije i maziva, za 15,8 posto, gnojiva za 12 posto, stočne hrane 2,3 posto, veterinarskih usluga 0,1 posto.

Rast cijena očekuje se i kod sjemena i sadnog materijala, za 0,3 posto.