Najslabiji rast plata u svijetu u posljednje četiri godine

Plate zaposlenih u svijetu zabilježile su najniži rast u posljednje četiri godine, pokazuje najnoviji izvještaj Međunarodne organizacije rada (ILO)

Jaz između razvijenih industrijalizovanih zemalja i zemalja u razvoju u pogledu zarada je sve veći.

Sveukupno, rast plata na globalnom nivou je pao sa 2,5 posto 2012. godine na 1,7 posto prošle godine. U zemljama u razvoju, rast realnih zarada u odnosu na posmatrano prethodno razdoblje pao je za 6,6 posto na 2,5 posto, što znači da je više nego prepolovljen, objavila je organizacija.

Suprotan trend bilježi se u razvijenim zemljama u kojima su plate zabilježile rast sa 0,2 posto na 1,7 posto što je najveći porast u deset godina.

U zemljama članicama EU porast je iznosio 1,9 posto. Međutim, još uvijek nije jasno da li će se ovaj rast nastaviti odnosno da li bi rastuća politička nesigurnost mogla usporiti pozitivan trend.