Centralna banka BiH ubacuje novih 2,5 mlrd KM

Centralna banka BiH u opticaj ubacuje blizu 2,5 mlrd maraka novih novčanica i kovanica

CB BiH je u julu i novembru prošle godine sklopila ugovore sa dvije različite kompanije koje su dobile zadatak da izrade, odnosno iskuju velike količine konvertibilnih maraka u raznim apoenima.

Prema detaljima tendera, najprije je u julu sklopljen oko 6 miliona maraka vrijedan ugovor s kompanijom Oberthur Fiduciaire Sas, koja se bavi uslugama štampe novčanica, a onda u novembru i 2,627 miliona  KM vrijedan ugovor s firmom Royal mint, koja tek treba da iskuje kovanice.

Kada sav novac bude iskovan i odštampan, u opticaj će biti stavljeno čak 2.447.750.000 KM novog novca, ali će kako navode iz Centralne banke, većina starog biti povučena iz opticaja. O kakvom se velikom poslu zapravo radi potvrđuju i količine naručenih novčanica u kovanicama i raznim apoenima.

Iz CB BiH navode da je karakteristika za novčanice da se upotrebom u opticaju habaju i oštećuju te imaju ograničen vijek trajanja. Centralna banka u cilju održavanja visokog kvaliteta gotovog novca u opticaju pohabane i oštećene novčanice zamjenjuje novim. U obzir treba uzeti i kontinuirano povećanje gotovine u opticaju.

Kad su u pitanju kovanice, navode da je riječ o redovnom kovanju dodatnih količina kovanog novca KM istih tehničkih karakteristika kao što su kovanice u opticaju.

Dakle, kovanice se proizvode u svrhu redovnog snabdijevanja opticaja putem komercijalnih banaka u BiH. Karakteristike kovanog novca, naročito onog manjih apoena, su da se ne vraća iz opticaja nakon izdavanja već ostaje kod građanstva i u upotrebi, dok se jedan dio kovanog novca koji je oštećen povlači i uništava.

Iz ovih razloga potrebna je izrada dodatnih količina kovanog novca koja bi zadovoljila potrebe komercijalnih banaka, odnosno privrede i građanstva u BiH.