Pet vodećih osiguravajućih društava u BiH kontroliše 41,3 posto tržišta

Koncentracija na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini još nije toliko izražena kao u bankarskom sektoru

Prema preliminarnim podacima Agencije za osiguranje BiH, pet vodećih osiguravajućih društava u BiH kontroliše tek 41,36 posto tržišta.

Zanimljivo je da je ova brojka posljednjih godina u opadanju, budući da je 2013. godine udio pet najvećih osiguravajućih društava iznosio 46,24 posto, 2014. godine 44.76%, a 2015. godine 43.16%.

Prvih deset u BiH kontroliše 66,20% posto tržišta, dok je udio vodećeg društva 9.22% posto. Udio vodećeg društva takođe bilježi trend opadanja, s obzirom da je 2013. godine iznosio 12,29 posto.

Na tržištu osiguranja u BiH, kad je u pitanju koncentracija, situacija je godinama nepromijenjena – nema novih akvizicija, dok više puta najavljivana prodaja državnog kapitala u Sarajevo osiguranju nije provedena.

Istovremeno, samo prošle godine na tržištu su se pojavila tri nova osiguravajuća društva pa je broj učesnika koji se bore za tržišni kolač povećan na 27. (Indikator.ba)