Banjaluka daje zemljište investitorima besplatno

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, predložio je Skupštini grada novi pravilnik o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u gradskoj svojini, po kojem bi investitori ubuduće mogli da zemljište za izgradnju novih pogona dobiju besplatno ili ispod tržišne cijene

Sa ciljem privlačenja novih investicija i jačanja privrednih aktivnosti na području grada, novim pravilnikom, koji će se naći pred odbornicima na sjednici zakazanoj za 5. april, ovu benificiju bi mogli ostvariti investitori koji se obavežu da će zaposliti najmanje 30 novih radnika u periodu od četiri godine.

Prema prijedlogu pravilnika, Skupština grada bi prije prodaje određivala koji to projekti ispunjavaju uslove da bi bili proglašeni investicionim projektom od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj. Pored toga, gradske nepokretnosti iz ovih kategorije bi se prodavale isključivo na javnom konkursu.

Zbog zakonskih ograničenja, gradske vlasti do sada nisu imale mogućnost da nekretnine u gradskoj svojini investitorima daju bez naknade. Stupanjem na snagu Zakona o stvarnim pravima, stvorena je zakonska podloga za ovakav način privlačenja investitora, jer je ovim aktom data mogućnost lokalnim zajednicama da, usvajanjem pravilnika poput ovog, gradsku svojinu za projekte od posebnog ekonomskog interesa daju besplatno ili ispod cijene. (Atv)