UniCredit i Raiffeisen i dalje najprofitabilnije banke u BiH

UniCredit banka d.d. Mostar i Raiffeisen bank d.d. Sarajevo i dalje su najprofitabilnije banke u Bosni i Hercegovini, izvještava Indikator.ba

Sa 81,5 miliona KM ostvarene neto dobiti u prošloj godini UniCredit banka d.d. Mostar donijela najveći prinos svojim dioničarima, dok je daleko iznad ostalih banaka u sistemu i Raiffeisen bank d.d. BiH sa ostvarenom dobiti od 52,5 miliona KM.  Od 23 banke u BiH, 19 njih je pozitivno poslovalo, dok su negativan rezultat ostvarile četiri banke.

U nastavku su podaci o ostvarenoj dobiti/gubitku banaka u 2016. uz naglasak da ne proizilaze u svim slučajevima iz revidiranih finansijskih izvještaja.

1. UniCredit bank d.d. Mostar 81.527.000
2. Raffeisen bank d.d. Sarajevo 52.529.000
3. Intesa Sanpaolo banka BiH 27.098.000
4. UniCredit bank a.d. Banja Luka 22.383.000
5. NLB banka a.d. Banja Luka 18.897.000
6. Sparkasse bank BiH 18.685.000
7. Nova banka a.d. Banja Luka 13.072.000
8. NLB banka d.d. Sarajevo 10.513.000
9. Sberbank BH d.d. 8.193.000
10. BBI d.d. Sarajevo 6.358.000
11. Sberbank a.d. Banja Luka 4.044.000
12. MF banka a.d. Banja Luka 2.961.000
13. BOR banka d.d. Sarajevo 2.321.000
14. ASA banka d.d. Sarajevo 1.826.000
15. KIB banka d.d. Velika Kladuša 1.422.000
16. Vakufska banka d.d. Sarajevo 688.000
17. Komercijalna banka a.d.Banja Luka 410.000
18. Union banka d.d. Sarajevo 397.000
19. Ziraatbank Bh d.d. Sarajevo 196.000
20. ProCredit bank d.d. Sarajevo – 876.000
21. Addiko bank a.d. Banja Luka -9.015.00
22. Pavlović International banka a.d.Bijeljina -17.209.000