Privatizacija Telekoma Srbije nije aktuelna tema

Generalni direktor Telekom Srbija Predrag Ćulibrk je danas izjavio da privatizacija trenutno nije aktuelna tema, kao i da će imperativ poslovanja u narednom periodu biti razvoj optičkih mreža

„Cilj je da do većine stanova i kuća dopremo sa optičkim pristupom. Optika je u agendi svih evropskih i svjetskih država. Sve što se očekuje u budućnosti vezano za savremene inovacije u informaciono-komunikacionoj tehnologiji zahtjevaće brz internet. Sklopili smo ugovor sa Huavej kompanijom i to je ugovor vrijedan 150 miliona evra, a te investicije su opredijeljene za povećanje brzine“, rekao je Ćulibrk za Radio-televiziju Srbije.

Ćulibrk je rekao da je opredijeljenost kompanije da planiranim inveticijama postane lider na tržištu telekomunikacija.

Istakao je da je „Telekom Srbija“ pustio mrežu druge, treće i četvrte generacije mobilne telefonije, pruža usluge interneta, IT usluge i bankarske usluge, postao je operator distribucije TV sadržaja i jedna je od najvećih sportskih TV kuća u regionu.

Podsjetio je da je ta kompanija na početku imala dva miliona a trenutno ima 10 miliona korisnika. Naveo je da ćerka-kompanija „Telekom Srbija“ u Austriji broji 20.000 korisnika i da se radi na tome da ta kompanija dobije podršku iz Srbije, pa će tako inovativni projekat „Teslin vremeplov“ biti prikazan korsnicima u Beču.

„Telekom Srbija“ koji ove sedmice obilježava 20 godina rada posluje u šest zemalja i u svom sastavu ima 14 kompanija.

Za 28. jun je zakazana sjedica Skupštine „Telekoma Srbija“ na kojoj bi trebalo da budu usvojeni finansijski izvještaji za 2016. godinu i odluka o raspodjeli dobiti akcionarima, među kojima su i građani koji su besplatno dobili po 31 akciju tog preduzeća.