Agrokoru odobren kredit od 480 miliona eura

Region

U Agrokoru je održana sjednica privremenog povjerilačkog vijeća na kojoj je najvećoj hrvatskoj kompaniji odobreno novo zaduženje od 480 miliona eura

U kredit po roll up modelu uključen je i kredit od 80 miliona eura koga su Agrokoru dale domaće banke u aprilu.

Nisu svi zadovoljni novim kreditiranjem. Jedna od velikih povjerenika, ruska Sberbanka, tvrdi da ovo sve nije u skladu s lex Agrokorom (posebnim zakonom kojim je omogućena prinudna uprava u Agrokoru), a u međuvremenu njihova tužba na Trgovačkom sudu je odbijena.

– Mislim da je to zadnji kredit koji će kompanija dobiti za normalizovanje svog poslovanja. Ako kompanija ni nakon ovoga finansiranja ne bude imala mogućnost da sama opstane na tržištu moraće nakon toga da ide u likvidaciju-  rekao je Ramljak.

Oko 20 odsto novca od kredita biće iskorišćeno za podmirivanje starih dugova dobavljačima. Kredit će, s jedne strane, finansirati američki fondovi, a s druge – najjače banke na hrvatskom tržištu, predvođene Zagrebačkom. Kredit je odobren na 15 mjeseci uz kamatu od četiri odsto ili 3,8 odsto, ako kredit vratit jednokratno u gotovini.