Albanci čiste plaže i najavljuju turistički bum

Travel

Granična policija Albanije navodi da je u maju ove godine u tu zemlju ušlo 360.000 stranaca i da je od toga 131.993 turista

Prema mišljenju stručnjaka, ovo je samo početak ljetne turističke sezone, a očekivanja su velika u pogledu dolaska stranih turista.

Brojke se smatraju pozitivnim signalom za turizam, ali i za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i prateće usluge.

Za to vrijeme, u Shengjinu, Draču i na južnoj obali sve do Sarande, sve više pažnje se posvećuje čišćenju i uređenju plaža, prenosi agencija.