Potrošnja po stanovniku: BiH jedino bolja od Albanije

Bosna i Hercegovina u 2016. godini po potrošnji po stanovniku zaostaje za zemljama EU i kandidatima za članstvo, a u tom pogledu poravnata je sa Makedonijom i tek nešto bolja od Albanije, pokazale su nove procjene Eurostata

U BiH je prošle godine stvarna individualna potrošnja (AIC) iskazana paritetom kupovne moći bila 59 posto niža od prosjeka EU, pokazuju procjene Eurostata. Isti takav omjer je imala i Makedonija, dok je niži nivo potrošnje po stanovniku od BiH zabilježila Albanija, 61 posto ispod evropskog prosjeka.

Paritet kupovne moći je mjera kojom se pokazuje odnos cijene u domaćoj valuti u odnosu na istu robu ili uslugu u različitim ekonomijama. Drugi pokazatelj, BDP po stanovniku mjeren paritetom kupovne moći, za BiH iznosi 69 posto ispod prosjeka EU, po čemu smo za nijansu bolji od Albanije (70% ispod prosjeka EU), ali i slabiji od Makedonije (62 posto ispod prosjeka EU).

Procjene Eurostata potvrđuju velike razlike u potrošnji među zemljama članicama.

Luksemburg je zadržao vodeću poziciju na listi zemalja EU sa stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku od 32 posto iznad prosjeka Unije. Slijede Njemačka i Austrija s potrošnjom po stanovniku oko 20 posto iznad prosjeka.

Češka, Grčka, Slovačka, Poljska i Slovenija čine grupu zemalja s potrošnjom 20 do 25 posto ispod prosjeka EU.

Među članicama EU, Hrvatska i Bugarska su na začelju s potrošnjom više od 40 posto ispod prosjeka Unije.

Pokazatelj BDP-a po stanovniku mjerenog paritetom kupovne moći bio je u 2016. godini u rasponu od 52 posto ispod prosjeka EU, zabilježenog u Bugarskoj i 167 posto iznad evropskog prosjeka u Luksemburgu, navodi se u izvještaju.