U smeću je zakopano čitavo bogatstvo

Tržište

Iako ne postoje podaci koliko tačno vrijedi tržište smeća u Srbiji, prema nekim procjenama, svake godine se na deponijama “sahrani” više od 50 miliona eura, pišu “Večernje novosti”

Ono što je sasvim sigurno, dodaje list, je da u smeću leži veliki ekonomski potencijal koji Srbija nedovoljno koristi.

Predsjednik Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada Kristija Cvijanov, napominje da nemar i nedostatak finansijskih ulaganja u sistem upravljanja otpadom onemogućavaju da se on iskoristi kao resurs.

“Da bi se ovakvo stanje promijenilo, država mora da napravi radikalni zaokret u politici prema životnoj sredini. Formiranje posebnog ministarstva ekologije u novoj Vladi trebalo bi da bude bar početak tog procesa”, istakla je Cvijanov.

Prema njenim riječima, komunalna preduzeća su se pokazala kao najslabija karika u sistemu sakupljanja otpada.

“Loše finansijsko stanje, zastarjela i neadekvatna transportna sredstva, česte promjene rukovodstva, nedostatak radnika na terenu i nedovoljna motivisanost da se razvija sistem, dovele su do situacije da je primat u sakupljanju sektora preuzeo privatni sektor i neformalni sakupljači koji su u otpadu našli jedini izvor zarade”, kaže Cvijanov.

Ona smatra da se problem neformalnih sakupljača ne može riješiti silom, već da rješenje mora biti sveobuhvatno i zadovoljiti sve zainteresovane strane, za šta je potreban dijalog.