Majske cijene u BiH u prosjeku veće za jedan odsto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju su u prosjeku bile veće za jedan odsto u odnosu na april, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su poskupjeli za 0,8 odsto, alkoholna pića i duvan za 0,4 odsto, odjeća i obuća za 2,6 odsto, stanovanje i režijski troškovi za 4,4 odsto, prevoz za 0,6 odsto, a namještaj i aparati za domaćinstvo, rekreacija i kultura, te ostala dobra i usluge za po 0,5 odsto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u maju, u odnosu na prethodni mjesec, zdravstvo je bilo jeftinije za 0,6 odsto, komunikacije za 0,9 odsto, a restorani i hoteli za 0,1 odsto. Nivo cijena u maju ove, u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 2,2 odsto.

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su poskupjeli za 1,5 odsto, alkoholna pića i duvan za 4,6 odsto, stanovanje i režijski troškovi za 5,8 odsto, obrazovanje, te komunikacije za po 0,9 odsto, prevoz za 7,9 odsto, rekreacija i kultura za 1,2 odsto, a restorani i hoteli za 0,4 odsto.

U maju ove godine, u odnosu na isti mjesec lani, odjeća i obuća su jeftinije za 4,5 odsto, namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 0,9 odsto, zdravstvo za 0,1 odsto, a ostala dobra i usluge za 0,4 odsto.