Trgovac kreditira cijeli grad, saobraćaj zajednički interes

Region

Trgovački lanac Lidl odobrio je kredit Gradu Puli od 18,5 miliona kuna, s rokom otplate od sedam godina, jednom godinom počeka i bez kamata

Ovo zaduženje na prošlonedeljnoj sjednici odobrila je Vlada, a novac će se koristiti za realizaciju projekta „Izgradnje puta prekomorskih brigada“.

„Trgovačko društvo Lidl Hrvatska izrazilo je namjeru izgradnje trgovačkog centra s pripadajućom građevinskom infrastrukturom potrebnom za redovno korišćenje objekta. Predmetna građevina će imati prilaz i priključak na još neizgrađeni kružni tok na putu Prekomorskih brigada zbog čega su Grad Pula i Lidl sklopili Sporazum o kreditiranju izgradnje kružnog toka od 7. februara 2017. godine.

Navedenim sporazumom trgovačko društvo Lidl preuzima obavezu finansiranja izdataka nužnih za potrebe izgradnje kružnog toka i obavezuje se da Gradu Puli osigura novac za plaćanje radova izvođaču u iznosu od 18.500.000 kuna.

Grad Pula se obavezuje da isti iznos vrati trgovačkom društvu Lidl na rok otplate zajma od sedam godina uz godinu počeka, u sedam godišnjih rata, bez kamate, navodi se u obrazloženju odluke o odobrenju zaduženja.