Kineske državne kompanije postaju d.o.o ili akcionarska društva

Ekonomija

Zvanični Peking nastoji da državne gigante učini jačim, efikasnijim i modernijim

Sve velike kineske firme u vlasništvu centralne vlade biće registrovane kao kompanije sa ograničenom odgovornošću ili akcionarska društva do kraja godine. Oko 90 odsto kompanija u vlasništvu centralne i lokalnih vlada je već završilo taj proces, što je pomoglo unaprijeđenju njihove strukture upravljanja i menadžmenta, navodi se u saopštenju kineske Vlade.

Ne navodi se da li će privatnom kapitalu biti dozvoljene investicije u državne gigante.

Kineska centralna Vlada se nada da će kroz reforme oživjeti “prenaduvani” i prezaduženi državni sektor i da će stvoriti “veće i snažnije” konglomerate koji su u stanju da se nadmeću na globalnoj sceni.

Jedan od najvećih problema sa kojima je suočena Kina jeste narastanje nivoa duga od globalne finansijske krize iz 2008. godine, zbog čega su vlasti u Pekingu u protekloj godini preduzele napore da ograniče dužničke rizike, a restrukturiranje državnih kompanija je samo jedan dio tih napora.

Guverner Narodne banke Kine, Džu Sjaočuan je ranije najavio da će banke ukinuti podršku finansijski neodrživim kompanijama i da će istisnuti “zombi” kompanije sa tržišta.

Kina je, takođe, preduzela mjere za uspostavljanje mješovite vlasničke strukture u kompanijama, kako bi se privatnom kapitalu omogućilo da investira u kompanije, ali će kineska Vlada istovremeno sačuvati prisustvo u njima.