Uspješno rješavanje konflikta – Vještina najboljih menadžera

Lider

Ako ste nadređeni, rješavanje konfliktnih situacija spada u vaš posao. Što ste više u stanju da prepoznate i razumijete prirodu konflikta, a zatim i da ponudite kvalitetno rješenje, to ćete biti uspješniji preduzetnik

Konflikt menadžment spada u jednu od najvažnijih mekih vještina uspješnih ljudi, dok je izbjegavanje konflikta rijetko dobra ideja jer dozvoljava da problem poraste i postane sve teže rješiv. Sigurno ste barem jednom u životu imali priliku da upoznate šefa koji nastoji da izbjegne konflikt situacije pod svaku cijenu. U poređenju sa vaspitanjem, to bi rezultiralo razmaženom djecom, a u poslu izbjegavanje konflikta stvara slabe lidere.

Izbjegavanje konflitnih situacija nije samo odlika ‘slabića’. Postoje brojni pametni, sposobni i profesionalni lideri koji nisu u stanju da drže pod kontrolom svoj tim ili projekat, jer im nedostaje volje ili nisu u stanju da spriječe razvoj konflikta koji može da poprimi neviđene razmjere.

Insistirajte na jasnim informacijama

Ovo je posebno korisna metoda za sprečavanje konfliktnih situacija. Iako vam neće uvijek pomoći, olakšaće svakodnevicu. Većina konfliktnih situacija može se predvideti na način da napravite odmah i sagledate situaciju u širem kontekstu. Primjera radi, ako neko od vaših zaposlenih pošalje e-mail koji se lako može pogrešno shvatiti, zatražite detaljnije pojašnjenje.

Budite proaktivni

Definišite šta je ili nije prihvatljivo/korisno u određenoj situaciji. U prethodno navedenom primjeru to može značiti kreiranje obrasca koji zaposleni može popuniti kako bi vas ili tim informisao o određenim aktivnostima. Na taj način izbjegavate pisanje maila koji se može pogrešno shvatiti, a dobijate detaljno pojašnjenje odmah, umjesto da ga tražite naknadno.

Birajte svoje bitke

Izazivanje ili traženje sukoba, samo zato jer ‘vi to možete’, nije osobina kvalitetnog lidera. Postoje više i manje bitni konflikti – nemojte svoju energiju trošiti uzalud.

5 koraka kako se nositi s konfliktnim situacijama

Sljedeći put kad se suočite s konfliktnom situacijom, pokušajte da primjenite pet koraka koji će vam pomoći da situaciju zadržite pod kontrolom:

1) Stanite i razmislite. Nemojte reagovati odmah. Prve reakcije su uvijek emocionalne, a emocije mogu da prodube sukob.

2) Priznajte da sukob postoji.

3) Aktivno slušajte. Dok druga osoba govori, zaustavite tok vlastitih misli i aktivno slušajte (informaciju koju čujete nemojte zloupotrebljavati kako biste kreirali protivargument), već postavljajte pitanja. Ponavljajte ključne fraze kao što su „Razumijem što želiš da kažeš…“ i ne pokušavajte da se branite pod svaku cijenu.

4) Držite se teme. Kada dajete povratnu informaciju koncentrišite se na aktuelni problem, a ne na ono što se dogodilo prije nedelju dana. Budite konkretni i slikoviti, koncentrišite se na sopstvene misli, emocije i želje. Možete reći nešto poput „Evo što ja očekujem, a evo što se zapravo dogodilo. Razgovarajmo o propustu.“

5) Pokažite poštovanje. Nezavisno od toga kako druga osoba reaguje, ostanite smireni i dostojanstveni. Ukoliko emocije ili ponašanje druge osobe sprečavaju konstruktivan razgovor i dogovor, napravite pauzu i porazgovarajte s osobom tek kada se malo smiri.

Najveći lideri ne izbjegavaju konflikte, već na njih gledaju kao na ‘alat’ koji zbližava ljude. Kada postoji želja da se konflikt riješi, onda ga je i moguće riješiti svaki put, a od toga profitiraju obje strane.

Način na koji se nosite s konfliktnim situacijama nešto je na čemu možete svakodnevno raditi i neće proći mnogo vremena prije nego što shvatite da iz konfliktnih situacija možete izvući ono najbolje, kako za posao tako i za razvoj svojih zaposlenih.