Atlas Grupa pokreće tužbu u Vašingtonu zbog stečaja Atlas Banke, odštetni zahtjev oko 500 miliona eura

Povodom odluke Centralne banke Crne Gore da uvede stečaj u Atlas banci, Atlas Grupa dala je sljedeće saopštenje za javnost, koje prenosimo u cjelosti:

“Beskrupulozno gaženje zakona od strane Centralne banke, kao izvršioca naloga prve familije i njenog kirminalnog klana na čelu sa Milom Đukanovićem, danas je dobilo svoj epilog u vidu uvođenja Atlas banke u stečaj. Cilj kriminalne hobotnice da se po svaku cijenu oduzme imovina i profitabilni poslovi Atlas Grupe i dr Duška Kneževića bio je važniji od desetina hiljada ljudi koji su štediše, deponenti i klijenti Atlas banke.

Ljudi koji će ostati bez svog novca, preduzetnici kojima će biti nanijeta nemjerljiva šteta i preko 500 familija, povezanih direktno ili indirektno sa Atlas bankom, koje će ostati bez egzistencije, ne interesuju prvu familiju i njene sluge u državnom aparatu. Od svih njih je važnije da imovina banke, koja obuhvata i atraktivne lokacije za gradnju na primorju, bude preko raznih eksponenata stavljena pod šapu porodice Đukanović. Potpuno isti scenario desio se prije tri mjeseca, kada je opet nasilno, bez zakonskog utemeljenja, uveden stečaj u IBM banku.

Obavještavamo javnost da će protiv svih odgovornih koji su učestvovali u svim nezakonitim radnjama čiji je cilj bio prouzrokovanje nezakonitog stečaja u Atlas  banci biti pokretnuti krivični postupci. Naglašavamo da posjedujemo saznanja da je jedini cilj privremene uprave od 7.12.2018. godine bio da Atlas banka bude odvedena u nezakoniti stečaj, sa ciljem omogućavanja protivpravne imovinske drugim licima.

Zbog oduzimanja dozvole za rad Atlas banci, uvođenja stečaja i gubitaka koje je CBCG proizvela u periodu privremene uprave, što je direktna šteta nanijeta poveriocima, preduzećemo sve radnje koje nam stoje na raspolaganju pred domaćim i međunarodnim sudovima. Štetu će država morati da nadoknadi akcionarima, štedišama i klijentima Atlas banke.

U cilju zaštite svojih investicija Atlas Grupa će protiv države Crne Gore podnijeti tužbu pred međunarodnom Vašingtonskom konvencijom za zaštitu stranih investicija, za naknadu cjelokupne učinjene štete, koja je već oko 500 miliona eura. Crna Gora je u obavezi da štiti strane investicije, prema međunarodno preuzetim obavezama. Ponašanje državnih organa Crne Gore jasno ukazuje na više nego ozbiljne propuste i protivpravno djelovanje u pogledu svih aktivnosti prema Atlas Grupi. Takva tužba može imati dalekosežne finansijske posljedice po Crnu Goru, a svjedoci smo još nekoliko ozbiljnih tužbi koje upravo teku pred istom arbitražom, sa istim takvim negativnim efektima.

Ukazujemo ponovo da smo se više puta obraćali CBCG i ponudili konkretna rješenja situacije, ali je CBCG ignorisala akcionare. Od samog početka i uvođenja privremene uprave, cilj CBCG i g. Žugića, koji očigledno postupa po nečijem planu i nalogu, bio je da banka ode u stečaj. Kao potvrda toga je činjenica da je privremena uprava uvedena na policijski način, u banci za tri mjeseca ništa nije učinjeno, osim što su nagomilani gubici, a ponuda za dokapitalizaciju postojećih akcionara iz redova Atlas Grupe nije ni razmotrena.

Stvarni interes grupe koja stoji iza ovog neshvatljivog poteza je da se domognu značajne imovine Atlas grupe u Crnoj Gori, da se likvidna sredstva banke, koja su iznosila preko 70 miliona eura, nađu na računima drugih banaka, te da te druge banke preuzmu operacije Atlas banke, prije svega u domenu e-komerca.

CBCG svjesno rizikuje štetu koju budžet i poreski obveznici mogu pretrpjeti od tužbi koje Atlas Grupa namjerava da pokrene u inostranstvu po više osnova. Tužbe će podrazumijevati arbitražne postupke, kao i postupke pred međunarodnim sudovima.

Isti neobjašnjiv odnos kao CBCG pokazuju svojim nepostupanjem pravosudni organi. Podnijete su četiri tužbe Upravnom i Privrednom sudu, od kojih niti po jednoj ništa nije urađeno, iako postoji jasna zakonska odrednica, npr. za slučaj IBM banke, da Upravni sud mora donijeti rješenje u roku od 30 dana. U slučaju Meljine kompleksa tri puta je otvaran stečaj bez osnova da bi svaki put Apelacioni sud poništio odluke
Privrednog suda.