EBRD imenuje pet regionalnih koordinatora na zapadnom Balkanu

Evropska banka za obnovu i razvoj oglasila je pet pozicija regionalnih koordinatora na zapadnom Balkanu. Pod nadzorom regionalnog šefa Savjeta za mala preduzeća (ASB), direktori, regionalni koordinatori, biće odgovorni za poslove savjetovanja za mala preduzeća u regiji, uključujući lokalno savjetovanje, međunarodno savjetovanje, integrisane proizvode, koordinaciju aktivnosti za “Blue Ribbon” ( oznaka visokog kvaliteta) klijente, politički dijalog i odnose s donatorima.

Regionalni koordinatori biće ogovorni za koordinaciju aktivnosti u vezi s pružanjem projekata lokalnih savjetovanja širom Zapadnog Balkana (WB).

Oni će koordinirati lokalne savjetodavne projekte na zapadnom Balkanu, uključujući koncepciju, sprovođenje, dovršavanje i evaluaciju lokalnih projekata, te pružati redovna ažuriranja i izvještaje o portfelju kako bi se osiguralo kvalitetno sprovođenje na zapadnom Balkanu, kao i predlaganje ideja i rješenja za poboljšanja.

Pet položaja regionalnih koordinatora biće smješteno u jednoj od operativnih zemalja: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Mjesto za položaj biće određeno prema uspješnim kandidatima.