Novo pravilo Velikog menadžera o spasu svjetske ekonomije

Ekonomija

Fond BlackRock, najmoćnija finansijska korporacija na svijetu, upravlja sa 7.000 mlrd dolara u investicijama, koga investitori pritiskaju zbog klimatskih promjena – tako da će doći do alociranja novca

Investicioni fond BlackRock, najmoćnija finansijska korporacija na svijetu – ima najveći pojedinačni udio u globalnim korporacijama čiji je uticaj jednak onom koji ima JP Morgan, Goldman Sachs i Morgan Stanley – zajedno. Istovremeno, ovo je i najzatvoreniji koncern za upravljanje imovinom na svijetu, koji operiše imovinom od 7.000 milijardi dolara, a kontroliše bar još 11 biliona dolara, poslujući sa preko sto država. Takođe, BlackRock ima suvlasničko učešće u više od 17.000 firmi širom svijeta, što je najveća banka u sjenci. Iako se Fond reklamira kao organizacija koja nudi usluge upravljanja investicijama, rizičnim kapitalom i konsaltingom, na osnovu veza sa svim moćnim korporacijama, prisutni su u gotovo svakoj industriji. Od 3.900 firmi na berzi u SAD, BlackRock je najveći dioničar u 1.662 od koji zavisi preko 23,5 miliona američkih radnika. U indeksu S&P 500, BlackRock je dioničar u 438 preduzeća koja čine više od 80% ukupnog tržišnog kapitala tog indeksa. Istovremeno, Fond je i glavni akcionar u skoro svim njemačkim kompanijama DAX-a i najveći pojedinačni vlasnik desetak vodećih kompanija, uključujući Bayer, BASF, Vonovia, Allianz i E.ON.

Otuda je Laurence Larry Fink, osnivač i izvršni direktor kompanije BlackRock, postao sinonim za najmoćnijeg čovjeka na Wall Streetu, baš zbog velikog ekonomskog ali i političkog uticaja, pogotovo što Fond upravlja i sa više od 90% penzijskih rezervi SAD.

Zbog opšte odgovornosti, ali i pod određenim pritiskom investitora, Fink je tokom januara saopštio da će njegov Fond odluke o investicijama donositi u skladu sa ekološkom održivošću; kao glavnim ciljem! S obzirom s koliko hiljada milijardi investicija BlackRock upravlja, ova odluka će korjenito promijeniti investicionu politiku kompanije, pa bi mogla da preoblikuje način na koji korporativna Amerika funkcioniše i izvrši pritisak na druge velike upravljače novcem da prate ovu praksu.

Dokazi o klimatskim rizicima podstiču investitore da preispitaju pretpostavke o modernim finansijama

Tako će BlackRock napustiti neke investicije koje ‘predstavljaju veliki rizik na polju održivosti’, poput ulaganja u proizvođače uglja, tvrdi NYT. Finkova namjera je da ohrabri svaku kompaniju da preispita svoju ekološku politiku i negativan uticaj na životnu sredinu.

– Svijest o ovome se ubrzano mijenja i vjerujem da smo na ivici fundamentalnog preoblikovanja svijeta finansija. Dokazi o klimatskim rizicima podstiču investitore da preispitaju osnovne pretpostavke o modernim finansijama. BlackRock će predstaviti nove fondove u kojima neće učestvovati dionice kompanija koje su orijentisane na fosilna goriva, glasače protiv menadžerskih timova koji ne ostvaruju napredak na polju održivosti, i vršiti pritisak na kompanije da predstave planove za operisanje u scenariju u kojem je cilj Pariskog sporazuma potpuno realizovan.

Fink vjeruje da je ovo najdublja kriza koja se dogodila za 40 godina koliko se bavi finansijama.

– Žak i da je nauka samo jednim djelićem u pravu danas, ovo je strukturalnija, dugoročnija kriza.

Tako je BlackRock ostavio prostor izvršnim licima da se fokusiraju na održivost čak i u slučaju da ih to na kratkoročnom planu košta profita. Što bi predstavljalo podsticaj za finansijske institucije da pritiskaju sisteme koji emituju velike količine ugljen-dioksida kako bi promijenili svoju politiku.

Istraživanje koje je obavio BlackRock o ekonomskim uticajima klimatskih promjena pokazalo je da su posljedice već prisutne u obliku viših polisa osiguranja u slučajevima požara i poplava; zbog čega gradovi moraju da plaćaju veće obveznice.