EIB zemljama van EU sprema 5,2 milijarde eura pomoći

Berza

Sredstva su dio šireg paketa pomoći za 100 država van EU-a koje je najavio Brisel, odnosno “Tim Evropa”, a koja su podržana garancijama iz budžeta EU-a, prenosi Fena.

Podrška će zemljama biti omogućena po hitnom postupku, a cilj je sačuvati radna mjesta i životni standard građana koji rade u sektorima koji su najteže pogođeni negativnim ekonomskim i društvenim posljedicama pandemije.

Sredstva će biti ispraćena dodatnim dugoročnim finansiranjem zdravstvenog i privrednog sektora, u skladu sa potrebama.

“Pandemija Covid-19 pogodila je mnoge zemlje i za sobom će ostaviti velike ekonomske posljedice. Biće izgubljena radna mjesta i sa njima mogućnost ljudi da podmiruju osnovne životne potrebe. U ekonomski ranjivijim zemljama kriza će najviše pogoditi preduzetnike, ali i uvećati javni dug. Našim partnerima van EU-a želimo pokazati da je Evropa uz njih onda kada im je potrebna”, kazao je Verner Hojer, predsednik EIB-a.

“Kao dio ‘Tima Evrope’, EIB Grupa će u sedmicama pred nama osigurati konkretnu podršku za nove investicije u zdravstvo i privredu u zemljama van EU. U saradnji sa Evropskom komisijom, zemljama članicama EU, te evropskim i ostalim multilateralnim finansijskim institucijama, omogućićemo javnom i privatnom sektoru lakši pristup finansijama koje će im biti neophodne da prevaziđu posljedice pandemije.”

Potpredsjednik EIB-a Dario Skanapieko, koji je u EIB Grupi zadužen za aktivnosti na Zapadnom Balkanu, izjavio je da je pandemija Covid-19 suočila svet sa ekonomskim izazovima kakvi nisu viđeni u novijoj istoriji.

Kako bi se identifikovali najefikasniji instrumenti podrške zdravstvu i privredi, EIB Grupa je svoj paket mjera pripremila i kroz kontakte sa svojim klijentima iz javnog i privatnog sektora u više od 100 zemalja van EU i time nastavila dugoročnu podršku održivom i inkluzivnom razvoju evropske i svjetske ekonomije.

Paket podrške EIB Grupe zemljama Zapadnog Balkana biće dostupan po ubrzanoj proceduri i prilagođen specifičnim potrebama različitih sektora privrede, ali i lokalnim izazovima koje nameće pandemija.

Zemljama Zapadnog Balkana biće dostupna i tehnička podrška i ekspertiza za bržu pripremu investicionih projekata.