ECB ublažio pravila za kolaterale

Banke

Već neko vrijeme, ECB želi da prihvati hartije od vrijednosti kao kolaterale, koje su agencije za ocjenjivanje smanjile na stanje bezvrijednosti nakon krize virusa, rečeno je.

Ovim korakom želi se osigurati da nema kreditne krize tokom trajanja pandemije.

Ubuduće bi trebalo uzeti u obzir kreditni rejting, koji se primjenjivao do 7. aprila, navela je centralna banka. Ako su dionice u to vrijeme ispunjavale minimalne zahtjeve, monetarne vlasti nastaviće da ih prihvataju u slučaju smanjenja vrijednosti, pod uslovom da je nova ocjena u višim razredima junk statusa. Minimalna ocjena trebala bi biti “BB”. Centralna banka je takođe rekla da će, ako je potrebno, donijeti dalje mjere za ublažavanje posljedica smanjenja rejtinga.

Stručnjaci vjeruju da zbog ekonomskog pada zemalja, poput Italije i mnogih kompanija, prijeti gubitak rejtinga investicionog ranga kod rejting agencija. Odgovarajuće dužničke hartije od vrijednosti obično više ne ispunjavaju minimalne zahtjeve ECB-a za osiguranje. Odlukom o ublažavanju propisa, centralna banka želi da osigura da je dovoljan kolateral moguće dobiti čak i u krizi. S gledišta posmatrača, ovo je presudno za banke kako bi u kriznim situacijama mogle nastaviti da pružaju kredite kompanijama i domaćinstvima.