Radni vijek u Evropi sve duži

Living

Muškarci su prošle godine radili duže od žena. Oni su u prosjeku radili 38,3, a žene 33,4 godine. Iako je očekivano da muškarci rade veći broj godina od žena, po tom pitanju se ipak primjećuje smanjenje rodnog jaza.

Primjera radi, muškarci su 2000. godine radili 7,1 godinu duže od žena, ali do 2019. rodna razlika se smanjila na 4,9 godina, pokazuju podaci Eurostata.

Očekivano trajanje radnog vijeka najduže je u Švedskoj, a najkraće u Italiji. Među državama članicama Evropske unije, Švedska i Holandija su prošle godine imale najduže trajanje radnog vijeka (42 i 41 godinu). Nakon njih su slijedile Danska (40), Njemačka (39,1) i Estonija (39 godina).

S druge strane, najkraće su radili Italijani (32 godine), Hrvati (32,5), Grci (33,2), Belgijanci i Poljaci (po 33,6 godina).

Najveći porast trajanja radnog vijeka zabilježen je na Malti, a najmanji u Danskoj. Smanjenje radnog vijeka zabilježeno je jedino u Rumunili.

U poređenju sa 2000. godinom, očekivano prosječno trajanje radnog vijeka u 2019. bilo je veće za sve države članice EU, sa izuzetkom Rumunije, u kojoj je zabžilježen pad od 2,2 godine.

Najveća povećanja u periodu od 2000. do 2019. u trajanju radnog vijeka zabilježena su na Malti (7,6 godina), u Mađarskoj (6,9 godina) i Estoniji (5,6 godina), a najmanja u Danskoj (1,7 godina) i Grčkoj (1,8 godina).