Bežični prenos struje nije više samo san jednog vizionara

Tehnologija

San Nikole Tesle o bežičnom prenosu struje mogao bi zaživjeti ukoliko novozelandskoj kompaniji Emrod uspije da finalizuje razvoj svog sistema za distribuciju električne energije.

Pristup električnoj energiji je u razvijenom svijetu nešto što se podrazumijeva, međutim čak i u državama poput SAD, ponekad se dešavaju nevjerovatne nestašice koje parališu čitavo društvo. Takvu situaciju upravo pratimo u Teksasu.

Međutim, Amerikanci će svakako dobiti struju nazad, ali šta je sa siromašnim društvima koja nemaju dovoljno sredstava za izgradnju infrastrukture potrebne za distribuciju električne energije?

Njima bi uskoro mogla pomoći novozelandska kompanija Emrod, koja sa drugim najvećim distributerom električne energije u toj zemlji, pod imenom Powerco, sarađuje na razvoju bežičnog prenosa struje.

Dvije kompanije nedavno su objavile da je njihov prototip postigao ohrabrujuće rezultate, odnosno da je velika količina električne energije uspjela da stigne iz jedne tačke u drugu, bez kabla.

Emrodov projekat se zasniva na nizu antena, releja i prijemnih rektena koji pretvaraju mikrotalase u – struju. Pomenuti mikrotalasi se nalaze u istom spektru frekvencija kao na primjer Wi-fi ili Bluetooth zračenje, dakle bezbjedni su za emitovanje.

Drugim riječima, ova kompanija pretvara elektromagnetne talase u električnu energiju i omogućava njihov prenos bez žica. I to po značajno nižim troškovima nego kada je u pitanju tradicionalni način distribucije električne energije.

Cilj joj je da, za početak, elektrifikuje daleke ili nerazvijene dijelove svijeta poput pacifičkih ostrva i nekih dijelova Afrike, ali mogla bi pomoći i razvijenim društvima da smanje svoje troškove.