Trgovanje na Forexu – osnovni pojmovi

Tržište

Osnovni koncept

Forex predstavlja devizno / valutno tržište. Sama riječ forex je kovanica od dvije engleske riječi: foreign i exchange, i označava kupoprodaju valuta različitih država.

Za razliku od drugih berzi, Forex nema svoje fizičko sijedište u nekom gradu. On postoji u elektronskoj mreži koju čine velike finansijske institucije.

Danas, forex je najveće finansijsko tržište, koje je ima dnevni promet oko 5,5 biliona dolara dnevno.

Cijeli ovaj proces možete obavljati preko interneta.

Termin valutno tržište znači prodaju jedne valute uz istovremenu kupovinu druge. Pošto se trguje parovima valuta, da bi ste profitirali od pomijeranja kursa, treba da kupite valutu za koju mislite da će ojačati i da prodate drugu.

Na primjer, ako vjerujete da će evro (EUR) da ojača naspram dolara (USD), kupićete EUR/USD; ili drugim riječima kupujete EUR, a prodajete USD. Ako vjerujete da će EUR da depresira u odnosu na USD, onda ćete prodati EUR/USD; ili ćete prodati EUR i kupiti USD.

Nema potrebe da čekate rastuće tržište da bi ste profitirali. U bilo kom momentu, jedna valuta će jačati u odnosu na drugu. FX tržište stalno stvara prilike za investiranje.

Pošto se konkretno i opipljivo ništa ne kupuje i prodaje, ovaj vid trgovine može biti malo zbunjujuć. Treba razmišljati da kupujueš dio vrijednosti jedne države. Ako recimo kupuješ Japanski jen, kupuješ dio Japanske ekonomije koji je u direktnoj korelaciji sa onim šta tržište misli o stanju sadašnjem i budućem zdravlju Japanske ekonomije. Generalno, uspostavljeni kurs dvije valute je odnos koji reflektuje stanje jedne ekonomije u odnosu na stanje druge ekonomije (države, valute).

Na forex-u je moguće trgovati 24 sata dnevno, izuzev vikendom, tako da nedelja trgovanja počinje u nedjelju od 21:15 CET i traje do petka u 23:00 CET. U toku dana postoji nekoliko vremenskih intervala koji se poklapaju sa radnim vremenom najvećih svetskih berzi. Tako na primjer Londonska berza počinje sa radom u 9:00h, Njujork u 14:00h, Sidnej u 23:00h, dok se Tokio otvara u 1:00 čas noću po našem vremenu. Trgovanje na forex-u najživlje je za vrijeme rada Londona i Njujorka i upravo se tada događaju najbitnije promjene u vrijednosti valuta.

Ko trguje na FX tržištu?

Forex trejderi se mogu razvrstati u dvije grupe, hedžeri i špekulanti.

Hedžeri: vlade, kompanije (uvoznici i izvoznici) i neki investitori koji su izloženi promjenama deviznog kursa. Pomijeranja domaće valute u odnosu na stranu valutu kompanije sa kojima posluju (radi razmjene robe i usluga) ili u koju investiraju, uticaće na njihovu rentabilnost. Ovo je srž svih trgovanja devizama; međutim to čini oko 5% stvarnog tržišta.
Špekulanti: ova grupa, koja uključuje banke, fondove, korporacije i individualce stvara vještački pritisak na kurs sa ciljem da profitira od varijacija ili pomijeranja cijena.

Valutni parovi

Valutama se trguje u parovima i tako su i prikazane. Uvijek je prikazana troslovna valutna šifra, kosa crta, pa druga troslovna valutna šifra. Prva valuta, koja je prikazana se odnosi na “osnovnu”, “vodeću” ili “ primarnu valutu” (base currency), druga valuta se odnosi na “sekundarnu valutu” (quote currency).

Najpoznatiji par je svakako EUR/USD (Evro – američki Dolar).

Svaka valuta je prepoznatljiva po šifri od tri slova. Na primjer, EUR je evro i odnosi se na evropsku valutu, USD je američki dolar. Vodeće svetske valute, (često pominjani kao mejdžori) su USD, JPY (Japanski jen), GBP (Britanska funta ili Sterling), CHF (Švajcarski franak), AUD (Australijski dolar) i CAD (Kanadski dolar).

Na primjer kada gledate EUR/USD, onda je EUR vodeća valuta, a USD je sekundarna valuta. “Valutni par” je zatim praćen brojem sa pet cifara decimalnim zarezom posle prve cifre, na primjer 1.2660. Broj predstavlja odnos jedne valute u odnosu na drugu, i može se čitati kao “iznos sekundarne valute potrebne za jedinicu glavne valute”. U primjeru koji smo dali, EUR/USD 1.2660, za 1 Euro biće potrebno 1 dolar i 26.6 centi.

Iako postoji veoma veliki broj valuta kojima je moguće trgovati, najčešće se trguje sa 8 valuta: američki dolar (USD), evropski evro (EUR), japanski jen (JPY), britanska funta (GBP), švajcarski franak (CHF), australijski dolar (AUD), kanadski dolar (CAD) i hongkongški dolar (HKD). Ove valute se nazivaju glavnim valutama

Izračunavanje Vašeg profita / gubitka (P&G) – P/L

Kao što je već objašnjeno, devizni kurs predstavlja vrijednost neke glavne valutne jedinice u odnosu na sekundarnu valutu. Pošto otvaranjem trgovina trgujete određenim iznosom u glavnoj valuti, a prilikom zatvaranja trgovine to uradite u istom iznosu, dobitak ili gubitak koji se generiše ovim kruženjem (otvaranje i zatvaranje) biće u sekundarnoj valuti.

Na primjer, ako trgovac prodaje 100.000 EUR/USD na 1,2820, a zatim kupi 100.000 EUR/USD na 1.2760, njegova neto pozicija u EUR je nula (100.000-100.000), međutim njegova USD pozicija nije. USD pozicija se izračunava na sledeći način: 100.000 x 1.2820 = 128.200 USD dugo i -100.000 x 1.2760 = – 127.600 kratko. Profit ili gubitak je uvijek u drugoj valuti. Radi jednostavnosti, P&G izveštaji obično se prikazuju u USD. U ovom slučaju profit u trgovini je 600 USD.

Osnovni pojmovi

Pip

Pip – predstavlja promjenu odnosa valuta za jednu decimalu. To je najmanja jedinica promjene kursa. Pip je poslednja decimala u valutnom odnosu. Najčešće je to četvrta decimala, pa pip pretstavlja 1/100 jednog procenta, odnosno 0,0001. Za ovo postoji izuzetak, a to su valutni parovi koji uključuju japanski jen. Ovi parovi se izražavaju sa samo dvije decimale, pa u ovim slučajevima pip se odnosi na drugu, poslednju decimalu.

Stop i Limit – Nalozi

Često trgovac želi da ograniči gubitak na poziciji koju je otvorio (u tom slučaju on postavlja “stop” nalog) ili želi da uzme profit na odredjenom nivou, koji je za njega prihvatljiv (u tom slučaju on postavlja “limit” nalog).

Long – Tremin koji se korisi za kupovni nalog,
Short – tremin koji se koristi za prodajni nalog,
Bid – ponudjena cijena,
Ask – cijena koja se potražuje,
Buy – kupovina,
Sell – prodaja,
Spread – razlika izmedju prodajne i kupovne cijene,
Chart – grafikon,
Time frame – vremenski period,
Candlestick – svećica,
G5 – US, Njemačka, Francuska, UK, Japan,
G7 – US, Njemačka, Francuska, UK, Japan, Italija, Kanada,
G10 – G7 + Belgija, Holandija, Švedska.

Koje su prednosti Forex tržišta u poređenju sa drugim tržištima ulaganja?

– Moguće je obavljati velike transakcije sa malim ulogom. Možete investirati na nekoliko tržišta u isto vrijeme.
– Možete ograničiti gubitak i profit sa postavljanjem Stop Loss i Limit Profit funkcije na Vaše naloge.
– Ostala tržišta su ograničena radnim vremenom dok Forex tržište nije. Možete trgovati 24 sata, 5 dana sedmično.
– Na ostalim tržištima se uglavnom zarađuje kada cijena raste. Na Forex tržištu možete da zaradite i kada kursevi i cijene padaju.
– Tržištima sa malim brojem učesnika i malim obimom trgovanja se lako manipuliše. Na Forex tržištu ne može da se manipuliše zbog velikog broja investitora širom svijeta, neograničenog geofrafskog prostora od Japana i Azije preko Evrope do Amerike, i velikog obima trgovanja.
– Forex tržište je najlikvidnije tržište na svijetu.

Šta je potrebno za trgovanje na Forex-u?

Prije nego što počnete da trgujete valutom, morate da otvorite nalog kod Forex brokera.

Inače, šta je tačno broker?

Najprostije rečeno, broker je osoba ili kompanija koja kupuje ili prodaje naredbe (order) u skladu sa odlukom trgovca. Brokeri zarađuju novac naplaćujući proviziju ili honorar za svoje usluge.

Možda ćete se osijetiti preplavljenim brojem brokera koji svoje usluge nude onlajn. Da biste se odlučili za određenog brokera, potrebno je da se raspitate i malo istražite, ali to utrošeno vreme će vam doneti uvid u usluge koje su vam dostupne kao i uvid u honorare koji brokeri naplaćuju.

Naša je preporuka da prije odluke o trgovanju na Forex-u, otvorite demo račun kod nekog od brokera, kako biste kroz korišćenje platforme što duže pratili aktivnosti tržišta i učili.

Uslovi za uspjeh

Postoje osnovne komponente potrebne za uspjeh i gotovo svi stručnjaci se slažu tim: Morate imati dobro poznavanje tehničke i fundamentalne analize, kao i upravljanja Vašim računom. Trebalo bi da poznajete i psihološki aspekt trgovine i da ste diciplinovani

Da bi ste sa uspijehom mogli trgovati na Forex-u stoji čitav jedan svet edukacije, zaista obimnih analiza i nebrojanih sati praćenja veoma velikog broja relevantnih i potencijalno relevantnih informacija, i sve to bez ikakve garancije da će se donijeti prava odluka. Tako da je još jednom potvrđeno pravilo investiranja: za ostvarenje velikog prinosa potrebno prihvatiti i veliki rizik

Prije nego donesete odluku o trgovanju na Forex-u trebate znati, da od svih trgovaca, učesnika na forexu, samo je 10% onih koji na ovom tržištu zaista zarađuju, a ostalih 90% su gubitnici!

*Tekst je dio seriala članaka koji za cilj imaju da početnicicma u biznisu olakšaju ulazak u preduzetničke vode i približe razumijevanje crnogorskih propisa i procedura. Članak je realizovan uz pomoć Nevladine organizacije “Kulturni Centar” kroz projekat Asistent.