Nivo duga u regionu posljedica pojačane državne intervencije

Region

Rast kamatnih stopa ne znači nužno povećanje profitabilnosti banaka, jer sa rastom kamatnih stopa na kredite rastu i kamatne stope na depozite, rekla je za Blooberg Adria Jelena Galić predsednica izvršnog odbora AIK banke.

“Iz rasta kamatnih stopa pokrivaju se i neki veći rizici poslovanja, pa to ne mora nužno da znači rast profitabilnosti, niti odlazak privrede u recesiju”, objasnila je ona.

Istakla je da banke i realni sektor privrede funkcionišu kao spojeni sudovi.

“Makroekonomski trendovi usmjeravaju globalna kretanja, pa i kretanja u regionu. Sve to negdje opredjeljuje dalja dešavanja”, rekla je.

Galić je ocijenila da je nivo duga u regionu posljedica neophodnosti pojačane države intervencije, kao i da su globalna finansijska kriza i pandemija promijenile standarde zaduženosti, tako da dug u regionu nije previsok.

“Većina zemalja u regionu je manje zadužena od nekih u eurozoni, pa ne bih rekla da je ovo zabrinjavajuće”, rekla je Galić.

Naglasila je da je Srbija imala izvanredne stope rasta u prethodnom periodu i najbolje stope oporavka. To su, prema njenim riječima, omogućili rast BDP i stabilan, visokolikvidan bankarski sistem koji je umio da prepozna dobre investicione projekte i da ih podrži.