Coca-Cola HBC: Do 2040. godine nula emisije CO2

Ekonomija

Kompanija Coca-Cola HBC najavila je danas da će posvećeno raditi da do 2040. godine dostigne neto nultu stopu emisije ugljen dioksida u cijelom lancu vrijednosti.

Kroz postojeći, naučno odobreni cilj, do 2030. godine kompanija će smanjiti emisije u sklopu svog lanca vrijednosti za 25 odsto, dok će u deceniji nakon toga smanjenje biti za dodatnih 50 odsto. U cilju smanjenja 90 odsto emisija koje rezultiraju uticajem trećih strana, ova kompanija će proširiti partnerski pristup ka svojim dobavljačima. U svim slučajevima kad emisije ne mogu biti eliminisane potpuno, kompanija će investirati u druge mjere koje za cilj imaju rješavanje klimatskih promjena.

“Ono na šta smo se danas obavezali je krajnja destinacija putovanja koje smo počeli prije mnogo godina. To je u potpunosti u saglasnosti sa našom posvećenošću da podržimo socio-ekonomski razvoj zajednica i da napravimo pozitivan uticaj kad je životna sredina u pitanju. I jedno i drugo su ključne oblasti za naš budući rast. Iako sada nemamo sve odgovore, naš plan, dosadašnji rezultati i partnerski pristup daju nam samopouzdanje da ćemo uspjeti i u ovom cilju”, rekao je Zoran Bogdanović, glavni izvršni direktor Coca-Cola HBC Grupe.

Kako bi postigla ovaj ambiciozan cilj, Coca-Cola HBC se obavezala da će:

• Investirati 250 miliona eura u inicijative posvećene smanjenju emisije gasova do 2025.

• Preći na 100% obnovljive izvore električne energije u svim svojim operacijama, a stalnim inovacijama uticati na energetsku efikasnost

• Osnažiti cirkularnu ekonomiju u oblasti ambalaže kroz veću upotrebu rPET ambalaže (ambalaža proizvedena od recikliranih boca), usvajanjem opcija sa manje ambalaže i opcija sa povratnom ambalažom, smanjenjem plastike u sekundarnoj ambalaži

• Obezbijediti energetski efikasne i ekološki prihvatljive frižidere za kupce

• Smanjiti emisiju gasova iz sirovina

• Uvesti program „Zeleni vozni park“, koji za cilj ima prelazak na vozila sa nižom stopom emisije CO2.

Dodatno, Coca-Cola HBC je uvela ciljeve za smanjenje emisije ugljen dioksida kao jedan od elemenata u svojim dugoročnim planovima podsticaja menadžmenta.

Kompanija Coca-Cola HBC posluje u Crnoj Gori od 2002. godine i na ovom tržištu primjenjuje najbolje globalne prakse koje motivišu i obezbjeđuju održivi razvoj lokalne zajednice.