Mjera uspješnog zdravstvenog sistema su kvalitet, efikasnost i dostupnost

Zdravlje

Važan stub našeg zdravstvenog sistema je i standardizacija usluga za pacijente u cijeloj Republici Srpskoj, odnosno da isti kvalitet zdravstvene usluge ima neko ko živi u Zvorniku, Prijedoru ili Banjaluci. Da bismo to postigli, moramo istovremeno ulagati u prostor, opremu i kadar i na tome u kontinuitetu radimo. To nisu stvari koje se mogu uraditi preko noći i rezultati ne dolaze odmah, ali dugoročno uvijek donose napredak

piše Dr Alen ŠERANIĆ, ministar zdravlja i socijalne zaštite Vlade Republike Srpske

Na stalnoj tromeđi između kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti, nastojimo da održimo stabilnost sistema, a mjera našeg uspjeha uvijek je zadovoljstvo pacijenata. Konačno rasterećeni balasta pandemije, u protekloj godini nastavili smo da radimo na unapređenju kompletnog zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj – od gradnje i opremanja bolnica, standardizacije usluga, jačanja primarne zdravstvene zaštite, pa sve do uvođenja novih prava za pacijente.

I ova godina bila je izazovna, ali oni koji rade u zdravstvu znaju da je to očekivano. Zato mi je posebno drago da je završavamo optimistično, u pripremama za akciju „S ljubavlju hrabrim srcima“ pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Nadam se da ćemo u mjesecima koji nam slijede, odgovoriti i izazovu uspostavljanja registra donora matičnih ćelija, što će biti veliki iskorak za zdravstvo Republike Srpske.

Preduslov za kreiranje mogućnosti i politika za naredne decenije su novi zakoni u oblasti zdravstva, a koji su u ovoj godini zaživjeli. Smatrali smo da je važno da se ta zakonska rješenja unaprijede i modernizuju, po mjeri 21. vijeka, a pritom smo osluškivali i potrebe razvoja struke, sistema i naravno, pacijenata. Vjerujem da smo trasirali put za unapređenje i razvoj našeg zdravstvenog sistema u narednim decenijama.

Preduslov za kreiranje mogućnosti i politika za naredne decenije su novi zakoni u oblasti zdravstva, a koji su u ovoj godini zaživjeli

Sve to praćeno je i intenzivnim radom Fonda zdravstvenog osiguranja koji je, zajedno sa Vladom Republike Srpske, obezbijedio finansijsku stabilnost koja je potrebna za ovakve mjere. U proteklom periodu, Fond je počeo da finansira i nova prava, te značajan broj novih zdravstvenih usluga koje su uvedene u naš zdravstveni sistem, a među njima su i neke savremene, visokodiferencirane i skupe dijagnostičke usluge.         

Važan stub našeg zdravstvenog sistema je i standardizacija usluga za pacijente u cijeloj Republici Srpskoj, odnosno da isti kvalitet zdravstvene usluge ima neko ko živi u Zvorniku, kao i neko u Prijedoru ili Banjaluci. Da bismo to postigli, moramo istovremeno ulagati u prostor, opremu i kadar i na tome u kontinuitetu radimo. To nisu stvari koje se mogu uraditi preko noći i rezultati ne dolaze odmah, ali dugoročno uvijek donose napredak.

To se najbolje pokazalo za vrijeme pandemije virusa korona kada se pred naše zdravstvene ustanove postavio zadatak brze reorganizacije i rada u izuzetno teškim okolnostima. Da se godinama unazad nije ulagalo u zdravstveni sektor, u objekte i opremu, siguran sam da naš odgovor na pandemiju ne bi bio adekvatan. Naravno, najveću zaslugu nose naši zdravstveni radnici i zato je naša dužnost i obaveza da njihovu značajnu ulogu u društvu prepoznamo i vrednujemo.

Zadovoljan sam jer čak i u tim okolnostima nisu zaustavljeni kapitalni projekti u zdravstvu. Rad na svim projektima je nastavljen – završavamo savremenu bolnicu u Doboju, gradimo novu bolnicu u Trebinju, a završava se i rekonstrukcija bolnica u Zvorniku i Foči. U toku su i značajni projekti Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“, kao što je projekat ortopedske hirurgije u Slatini, kao i banjsko-rekreativni kompleks u objektima stare banje Šeher u Banjaluci.

Nastavljaju se i velika ulaganja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Najviše smo, svakako, ponosni na činjenicu da je u UKC otvorena prva Klinika za kardiohirurgiju, koja je najbolji dokaz da zdravstvo u Republici Srpskoj napreduje, da se razvija i unapređuje, jer takva klinika ne može da postoji bez snažnih dodatnih kapaciteta nigdje u svijetu. Očekujemo i završetak izgradnje i opremanja onkologije, značajno proširene organizacione jedinice u okviru UKC Republike Srpske.  

Najviše smo ponosni na činjenicu da je u UKC otvorena prva Klinika za kardiohirurgiju, koja je najbolji dokaz da zdravstvo u Republici Srpskoj napreduje, da se razvija i unapređuje

Sve što se radi u UKC se uklapa i u širu viziju da na Paprikovcu imamo moderan kompleks u službi medicine i ljudi. Nadam se da ćemo kroz sve te projekte unaprijediti sam sistem, naslonjen na nove zakone.

Naša najveća snaga, naravno, jesu naši zdravstveni radnici, na čije kompetencije su izuzetno ponosni svi koji rade u zdravstvenom sistemu. Sve više studenata na medicinskim fakultetima daje nam za pravo da se nadamo napretku i u budućnosti. Uložili smo i ulažemo značajna sredstva u modernizaciju našeg sistema i edukaciju i zbog toga vjerujem da će u tim uslovima mladi zdravstveni radnici prepoznati svoj profesionalni put.

Novim zakonskim rješenjima dali smo mogućnost i modernizacije zdravstvenih usluga u našim domovima zdravlja, posebno imajući u vidu vodeće uzroke smrtnosti i obolijevanja u Republici Srpskoj. Dajemo prioritet zdravstveno-promotivnim i preventivnim aktivnostima. Konkretno, na primarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno domovima zdravlja, daje se mogućnost organizacije multidisciplinarnih centara za promociju zdravlja i prevenciju bolesti povreda i stanja, za realizaciju većeg obima zdravstveno-promotivnih i preventivnih aktivnosti, kao odgovor na postojeće zdravstvene potrebe stanovništva, u lokalnoj zajednici.

U oblasti prevencije, posebnim uspjehom smatram činjenicu da smo nabavili najsavremeniju vakcinu protiv HPV-a. Zahvaljujući dostupnosti te vakcine, imamo nadu u zdraviju budućnost naše djece. Koristim svaku, pa i ovu priliku, da ukažem na važnost i redovne imunizacije djece, najbolje zaštite od ozbiljnih zaraznih bolesti i, po mom dubokom uvjerenju, najvrednijem poklonu koji roditelj može dati djetetu.

U duhu praznika, svim čitaocima The Prestige magazina želim dobro zdravlje i uspjeh u Novoj godini!