NOVA BANKA: Prozor u svijet projektnog finansiranja

BUSINESS KLUB

U svjetlu dinamičnog razvoja tržišta nekretnina, Nova banka se ističe kao ključni igrač u podršci izgradnji stambenih objekata. Prepoznajući potrebu za specijalizovanim pristupom, kreirali su novi proizvod – kredit namijenjen isključivo finansiranju stambenih projekata. Kroz formiranje posebnog odjeljenja, posvećenog praćenju ovih projekata, Nova banka dodatno unapređuje svoje kapacitete i specijalizuje se za ovu oblast

Tokom prethodnih godina, na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, veoma je izražen rastući trend izgradnje stambenih objekata, gdje je, pored povećanja ponude, paralelno prisutan i rast cijena novoizgrađenih nekretnina. Prepoznajući navedene zahtjeve tržišta, ali i vlastite kapacitete i mogućnosti, Nova banka zauzela je značajno mjesto u realizaciji finansiranja projekata stambenog tipa i na taj način se pozicionirala kao vodeća banka na tržištu u toj oblasti.

NOVI proizvod
Povećanje broja projekata koje Nova banka finansira kroz različite vrste proizvoda, dovelo je do odluke da se kreira posebna vrsta kredita namijenjena isključivo ovoj djelatnosti, a čije su osnovne karakteristike: precizna namjena – isključivo za realizaciju projekata; ročnost kredita – u najvećem broju dugoročnog karaktera, vezano za rok realizacije projekta; osiguran povrat – povrat kredita od dijela kupoprodajne vrijednosti novoizgrađenih prostora; fleksibilna otplata – bez fiksnih mjesečnih rata ili jednokratnog dospijeća, dinamika prodaje i naplate određuje dinamiku otplate kredita.
Kako bi se proces dodatno unaprijedio, tokom prethodne godine donesena je odluka da se formira posebno odjeljenje unutar Nove banke, gdje određeni broj zaposlenih radi isključivo na praćenju navedenih projekata i na taj način se dodatno specijalizuje za tu djelatnost, što ima brojne prednosti i za Banku i za investitore.

Pored aktivnosti na domaćem tržištu, Nova banka je proširila svoje djelovanje i na teritoriju Srbije, demonstrirajući svoju snagu i sposobnost da realizuje projekte iz vlastitih izvora, bez posrednika

NOVI projekti
Trenutno, Nova banka aktivno učestvuje u realizaciji 35 projekata stanogradnje. Ukupna bruto građevinska površina ovih projekata iznosi preko 300.000 metara kvadratnih, sa više od 2.850 stambenih jedinica. Pored stambenog prostora, sastavni dio projekata čine i pojedinačna garažna parking mjesta, čiji je broj najmanje jednak broju stambenih jedinica, čime je zaokružen koncept rješavanja potpunog stambenog pitanja. Učešće Banke ogleda se kroz odobravanje raspoloživih bankarskih proizvoda u realizaciji projekta (bankarske garancije i krediti za projektno finansiranje), ali i odobravanje stambenih kredita kupcima novoizgrađenih stanova.

NOVA vrijednost
Pored aktivnih projekata, Nova banka je u prethodnim godinama aktivno učestvovala u realizaciji najmanje istog broja projekata, te najmanje jednakoj bruto građevinskoj površini, gdje je izgrađeno više od 2.130 novih stambenih jedinica. Potrebno je istaći da su svi navedeni projekti, na zadovoljstvo i Banke i investitora, uspješno realizovani.
Ukoliko se objedine aktivni i završeni projekti, iz Banke ponosno konstatuju da su učešće imali u više od 70 projekata stambenog tipa, čija ukupna bruto građevinska površina iznosi više od 600.000 metara kvadratnih i gdje je izgrađeno ili je u procesu izgradnje oko 5.000 stambenih jedinica.

NOVA vizija
Ako se prisustvo Nove banke posmatra sa geografskog aspekta, navedeni aktivni i završeni projekti se nalaze u 11 lokalnih zajednica, sa tendencijom da ovaj broj bude povećan u tekućoj godini, jer je u fazi pregovora nekoliko projekata koji se nalaze u lokalnim zajednicama u kojima do sada nismo bili prisutni, kada je u pitanju ovaj oblik finansiranja.

NOVO povjerenje
Ozbiljan pristup Nove banke navedenom obliku finansiranja, ali i potvrda kvaliteta modela realizacije finansiranja projekata ogleda se i kroz broj investitora sa kojima se saradnja uspješno realizuje. Uzimajući u obzir i projekte u toku i projekte koji su završeni, više od 40 investitora svoje povjerenje je ukazalo Novoj banci. Investitori su izuzetno zadovoljni saradnjom sa Bankom, što potvrđuje činjenica da se ponovo obraćaju Banci sa zahtjevom da zajednički realizuju nove projekte.

NOVE perspektive
Sumirajući sva iskustva sakupljena kroz finansiranje ove djelatnosti, Nova banka je dodatno unaprijedila ovaj proces i isti podigla na viši nivo, tako što je u toku prethodne godine odlučeno da se učestvuje u realizaciji projektnog finansiranja izvan teritorije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Radi se o projektu na teritoriji Republike Srbije, ukupne bruto građevinske površine veće od 18.000 metara kvadratnih, sa ukupno 179 stambenih jedinica.

NOVA snaga
Sve prethodno navedeno dodatno dobija na značaju, te pokazuje snagu i sposobnosti Nove banke, ako se naglasi da je sve pobrojane projekte Banka realizovala isključivo iz vlastitih izvora, bez posrednika, oslanjajući se na vlastita znanja koja su unapređivana iz projekta u projekat.