Od 1. januara nove cijene cigareta i duvana

Od 1. januara na cigarete će se plaćati proporcionalna akciza po stopi od 42 odsto maloprodajne cijene cigareta i specifična akciza u iznosu od 67,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,35 KM za paklicu od 20 komada

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete, proporcionalna plus posebna, koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,42 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada, saopštila je Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH

Akciza na duvan za pušenje u narednoj godini utvrđuje se na način da iznosi 80 odsto minimalne akcize na cigarete u ovoj godini i iznosi 96,80 KM po kilogramu.

Odluka predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na cigarete u EU.