Broj penzionera u BiH brže raste od broja zaposlenih

BiH

Odnos broja penzionera i zaposlenih je nepovoljan jer je stopa rasta broja penzionera veća u poređenju sa povećanjem broja zaposlenih

Prosječan broj penzionera u BiH u prvoj polovini 2016. godine iznosio je 652.700, što je za 2,6 odsto više u poređenju s istim periodom 2015. godine, podaci su Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH.

Iako je broj penzionera povećan u oba entiteta, brža stopa rasta je zabilježena u Federaciji BiH.

Iz Direkcije navode da je odnos broja penzionera i zaposlenih koji plaćaju doprinose za PIO i dalje nepovoljan jer je stopa rasta broja penzionera bila veća u poređenju s povećanjem broja zaposlenih.

U Federaciji BiH prosječna penzija je povećana 0,2 odsto i iznosila je 371 KM, dok je u RS iznosila 342 KM i manja je 0,2 odsto. Najniže penzije u BiH su ostale nepromijenjene.