Broj nezaposlenih osoba u BiH smanjen u prošlom mjesecu

Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini je u mjesecu novembru ove godine smanjen za 0,27 posto, odnosno za 1.400 osoba u odnosu na oktobar 2016. godine.

Kako je saopšteno iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na području Federacije BiH nezaposlenost je smanjena za 0,20 posto, u Republici Srpskoj za 0,50 posto, a u Brčko distriktu za 0,08 posto.

Prema evidencijama službi za zapošljavanje, najviše je osoba s trećim stepenom obrazovanja, kvalifikovanih radnika koji traže zaposlenje (169.300), zatim sa srednjom stručnom spremom (143.623) i nekvalifikovanih radnika (137.019). Na biroima za zapošljavanje je najmanje osoba sa nižom stručnom spremom, dok 8,08 posto osoba s visokom stručnom spremom traži zaposlenje.

Gledano po polu, i dalje su žene te koje su u većem procentu nezaposlene – 52,73 posto.

U novembru je iz evidencije brisana ukupno 16.251 osoba, od kojih je zaposlenje dobilo 9.737 osoba. Bez posla je u prošlom mjesecu ostala 7.131 osoba, ali ovdje su samo osobe koje su se prijavile nakon gubitka posla službama za zapošljavanje.

Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2016. godine iznosila je 41 posto i u odnosu na septembar 2016. godine smanjila se za 0,2 posto.