107 država bar jednom proglasilo bankrot, Njemačka čak 3 puta

Tokom novije istorije mnoge države su bile prinuđene da proglase bankrot

Bankrot države je stanje kada zemlja nije više u stanju da plaća svoje dugove, usljed čega dolazi do snažnog pada životnog standarda, zbog nezaposlenosti, inflacije, gubitka ušteđevine i slabljenja valute, pa država više nije u stanju da isplaćuje penzije i plate. Zbog toga država mora da proglasi platežnu nesposobnost prema stranim povjeriocima. Iako je to manje poznato u javnosti, savremena svjetska istorija vrvi od državnih bankrota i oprosta suverenih dugova.

U posljednjih 200 godina čak 107 država je 248 puta objavilo bankrot. Kada je riječ o Evropi, na starom kontinentu države nisu bile u stanju da izmire svoje obaveze 73 puta, a najproblematičniji dužnik je Grčka, koja je od sticanja nezavisnosti 1829. godine pola vremena provela u stanju platežne nesposobnosti i restrukturalizacije dugova. Sa druge strane Španija je rekorder po broju bankrota. Ova zemlja je proglasila bankrot čak 13 puta tokom 18. i 19. vijeka, dok je Rusija rekorder kada je riječ o dužini perioda dugovanja. Poljska nije bila u stanju da izmiri svoje obaveze tri puta u istoriji a trećinu vremena od obnavljanja nezavisnosti 1918. godine provela je u platežnoj nesposobnosti. Češće od Poljske dugove nisu mogle da izmire Francuska i Njemačka, koja je u posljednjih 200 godina bankrotirala 3 puta. Ugledni francuski ekonomista Toma Piketi navodi da je Njemačka pravi primjer zemlje koja nikada u istoriji nije otplatila sve svoje dugove, a danas važi za jednu od najjačih svjetskih ekonomija. (Ekonomski)