U naredne dvije decenije u svijetu će doći do povećanja potrošnje energije za 40 posto

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) procjenjuje da će se u svijetu potrošnja energije povećati za 40 posto tokom naredne dvije decenije, što znači da vlade svih zemalja treba da sprovode posebne mjere u oblasti proizvodnje i potrošnje energije

Energetska efikasnost, odnosno ušteda i pametno korištenje energije kako bi se spriječilo globalno zagrijavanje je nešto čemu svaki pojedinac može da doprinese ponašanjem u skladu s energetskom efikasnošću, čuvamo našu okolinu, navodi Republički zavod za statistiku Republike Srpske povodom, 5. marta, Savjetskog dana energetske efikasnosti.

Pod energetskom efikasnošću podrazumijeva se smanjenje potrošnje energije i njeno ekonomično trošenje, uz očuvanje komfora i kvaliteta života ljudi.

Gledajući šire, energetska efikasnost bi se mogla shvatiti i kao razvoj i primjena tehnologija kojima se ostvaruje ekonomska ušteda, bolja zaštita životne sredine i smanjuje potrošnja energetskih resursa, a da se pri tome ne umanjuje životni standard društva i kvalitet usluga privrede, niti se negativno utiče na privrednu aktivnost.

U osnovi postoje dva primarna razloga zbog kojih bi trebalo da ljudi vode računa o energetskoj efikasnosti, a to su smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i finansijske uštede.

Efikasno korištenje energije u objektima, bilo da su javne ustanove ili privatne stambene jedinice, ne podrazumijeva samo njeno racionalno korišćenje, već odgovorniji pristup, uz primjenu energetskih efikasnih materijala, uređaja, sistema i tehnologija koje za rezultat imaju smanjenje utroška energije uz postizanje istog efekta i većeg kvaliteta života.

Potreba za recikliranjem, korištenjem obnovljivih i čistih izvora energije, kao i koncept održivog razvoja, danas su sve prisutniji zbog želje da se očuva životna sredina.

U Austriji je 5. marta 1998. godine održan prvi sastanak na kojem se razgovaralo o energetskoj krizi i njenim mogućim rješenjima, i od tada se ovaj datum obilježava kao Svjetski dan energetske efikasnosti. Iako se poruke iz godine u godinu mijenjaju, suština energetske efikasnosti je uvijek ista – smanjenje potrošnje energije bez narušavanja komfora života i rada. (Srna)