BiH ima više zaposlenih nego prije ekonomske krize

Bosna i Hercegovina ima više zaposlenih osoba nego što je imala u vrijeme početka ekonomske krize 2009. godine, ali u odnosu na taj period i dalje ima veći broj nezaposlenih

U Bosni i Hercegovini je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, u januaru ove godine dostignut rekord u zaposlenosti od 749.566 osoba što je za 1,6 odsto više nego u decembru prošle godine.

Ovaj brojka već je značajno premašila rekordnu zaposlenost koju je BiH bila dostigla u vrijeme početka ekonomske krize 2009. godine.

U januaru ove godine bilo je 20.359 zaposlenih osoba više nego u januaru 2009. godine kada je BiH bila dosegnula najveću zaposlenost sa 729.207 osoba u radnom odnosu.

Za razliku od broja zaposlenih, statistika o broju nezaposlenih ne bilježi bolji omjer na početku 2017. u odnosu na isti period prije osam godina.

U BiH je u januaru ove godine registrovano 511.922 nezaposlenih lica, što je još uvijek za 23.426 lica više nego što ih je bilo registrovano u januaru 2009. kada je na biroima, takođe prema podacima Agencije za statistiku BiH, bilo 488.496 prijavljenih lica. (Indikator.ba)