Industrijska proizvodnja u prvom kvartalu porasla 2,5 posto

Industrijska proizvodnja u BiH u prvom kvartalu 2017. godine ostvarila je rast od 2,5 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH

U prva tri mjeseva ove u odnosu na isti period prošle godine u oblasti vađenja ruda i kamena proizvodnja je veća za 3,6 posto, u prerađivačkoj industriji za 2,5 posto, dok je u oblasti električne energije, plina, pare i klimatizacije veća za 1,4 posto.

U sklopu prerađivačke industrije, najveći rast od 104,3 posto zabilježen je u proizvodnji računara, elektroničkih i optičkih proizvoda. Visok rast ostvaren je u proizvodnji ostalih prevoznih sredstava od 29,5 posto.

Najveći pad registrovan je u proizvodnji namještaja – 35,5 posto i u proizvodnji papira i proizvoda od papira -29,5 posto.

Posmatrano po mjesecima, industrijska proizvodnja u januaru u odnosu na isti mjesec 2016. godine zabilježila je rast od 4,4 posto, u februaru je povećana za 3,3 posto, a u martu za 0,1 posto.