Google Fuchsia – OS koji će jednog dana zamijeniti Android

Već neko vrijeme znamo da Google radi na novom operativnom sistemu, a sada je poznato i je u pitanju Fuchsia

Za razliku od Chrome OS ili Android OS sistema, koje Google već ima, ovaj operativni sistem je napravljen na potpuno novom kernelu razvijanom u Google kompaniji, koji je poznat kao Magenta.

Ovaj operativni sistem, najavljen je prošlog avgusta i već ima početno korisničko okruženje, koje je bazirano na “kartičnom interfejsu”, nazvano Armadillo i u Google kompaniji trenutno ga smatraju primarnim korisničkim okruženjem za Fuchsia operativni sistem.

U centar novog operativnog sistema stavljen je i Google Flutter SDK , koji omogućava izvršavanje aplikacija, odnosno njihovo pokretanje na više operativnih sistema u istom obliku – Android, iOS i Fuchsia.

Zasad je poznato da Fuchsia omogućava rad mobilnih i tablet uređaja, podržava podijeljen ekran i vođenje dvije aplikacije istovremeno, a sadrži i Google Now pomoćnika.