Sukcesija: Srbija plaća BiH korištenje ambasade u Ankari

Region

Srbija će Bosni i Hercegovini isplatiti više od 550.000 dolara zbog korištenja ambasade bivše SFRJ u Ankari, a koja je u međuvremenu pripala BiH

U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je 24. maja održan sastanak delegacija ministarstava vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, koje su predvodili ovlašteni predstavnici za provedbu Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije, sekretar Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Adnan Hadžikapetanović i generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije Veljko Odalović.

Na sastanku je potpisan Provedbeni protokol o realizaciji obaveza iz Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije, kojim je regulisan ukupan iznos od 555.300,00 dolara i način naplate obaveza nastalih po osnovu korištenja objekta ambasade bivše SFRJ u Ankari, a kojeg je upotrebljavala Republika Srbija u periodu od 1. januara 2012. godine do 31. decembra 2016. godine.

Potpisivanje Provedbenog protokola rezultat je kontinuiranih pregovora i saradnje ovlaštenih predstavnika za provedbu Aneksa B i ministarstava vanjskih poslova dviju država, koji su vođeni u skladu sa principom dogovornog rješavanja, a u cilju unapređenja bilateralne saradnje i nastavka procesa provedbe Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.

Takođe, potpisivanjem Protokola za Bosnu i Hercegovinu je riješeno vrlo značajno pitanje naplate dugovanja, a što je i u skladu sa Rezolucijom sa 14. sastanka Zajedničkog komiteta za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ, prema kojoj države sukcesori imaju obavezu plaćanja zakupa počev od 1. januara 2012. godine, ukoliko koriste imovinu koja je pripala drugoj državi.