BiH: Tri miliona ljudi koristi internet

U BiH je prošle godine bilo ukupno 2.909.236 korisnika interneta, dok stopa korištenosti interneta iznosi 82.39 odsto, podaci su ankete koje je danas objavila Regulatorna agencija za komunikacije (RAK)

U Izvještaju o rezultatima Godišnje ankete korisnika dozvola za pružanje internet usluga u BiH za 2016. godinu, navodi se da je bilo i 663.785 internet pretplatnika, te da je djelovao 71 pružalac internet usluga.

U saopštenju RAK-a se navodi da su objavljeni rezultati urađeni u skladu sa definicijom Međunarodne unije za telekomunikacije, prema kojoj je korisnik Interneta svako lice starosti od 16 do 74 godine. U protekloj godini dominantna vrsta internet pristupa bio je IKS DSL, čiji broj pretplatnika čini 58 odsto od ukupnog broja pretplatnika širokopojasnog interneta u BiH, dok se na drugom mjestu nalaze pretplatnici kablovskog pristupa sa 32,18 odsto.

Stopa korištenosti širokopojasnog pristupa internetu u Federaciji BiH je 20 odsto, dok u Republici Srpskoj iznosi 17 odsto.

Na osnovu analiziranih podataka zabilježen je indeks rasta broja korisnika interneta u odnosu na 2015. godinu u iznosu od 104,57 odsto. Broj korisnika interneta u 2015. godini iznosio je 2.782.107, dok je stopa korištenosti interneta iznosila 72,41 odsto.

U saopštenju se dodaje da regulatorna egencija za komunikacije očekuje da će dalja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti prisustvo kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni interneta u BiH.

Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa internetu je preduslov razvoja informacionog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini.